Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Konferencija za štampu

Organizacija Transparentnost – Srbija Vas poziva da prisustvujete

 

Konferenciji za štampu

Koja će se održati u utorak, 26. januara 2010. sa početkom u 11.00 časova, u prostorijama organizacije, bulevar Despota Stefana (bivša ulica 29. novembra) broj 36, na prvom spratu.

 

 

Dnevni red:

 

11.00 – 11.10  Finansiranje političkih partija u svetlu početka primene

Zakona o političkim strankama            – Dr Vladimir Goati, predsednik organizacije Transparentnost – Srbija

 

11.10–11.20  Kako Agencija za borbu protiv korupcije i Državna revizorska institucija da kontrolišu finansiranje političkih partija i izborne kampanje        –  Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost – Srbija

 

11.20 – 11.30  Preliminarni rezultati empirijskog istraživanja o sprovođenju  Zakona o javnim nabavkama             –  Danilo Pejović, finansijski direktor organizacije Transparentnost – Srbija

 

11.30 – 11.35  Pitanja i odgovori

 

 

Transparentnost – Srbija

 

Informativna služba

 

Beograd, 22. januar  2010.

 

 

Za dodatne informacije možete se obratiti gospođici Bojani Medenici.