Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Ljudi

Predsednik (predstavlja organizaciju u zemlji i svetu):

 • Dr Vladimir Goati,

Programski direktor (pitanja u vezi sa sprovođenjem postojećih i osmišljavanjem novih antikorupcijskih programa) :

 • Nemanja Nenadić

Finansijski direktor (pitanja u vezi sa finansiranjem organizacije):

 • Danilo Pejović

Izvršni direktor (organizaciona pitanja udruženja)

 • Bojana Medenica

Administracija projekata

 • Miša Bojović
 • Rade Đurić
 • Marija Radović
 • Predrag Knežević

Web - administracija

 • Marko Popadić

Upravni odbor

 • Dr Vladimir Goati,
 • Nemanja Nenadić,
 • Danilo Pejović,
 • Bojana Medenica,
 • Valentina Milanović,
 • Natalija Lašić

Nadzorni odbor

 • Dušan Poznanović,
 • Marko Savić,
 • Predrag Vidaković