Business Joomla Themes by Justhost Reviews

 

Zakon o kontroli državne pomoći primenjuje se od 1. januara 2010. godine. Sistem dodele i kontrole državne pomoći graniči se sa nekim od najvažnijih principa i oblasti značajnih za sprečavanje korupcije ili rizičnih za nastanak korupcije – pravna sigurnost, narušavanje konkurencije, raspolaganje javnim sredstvima. Zakon nije rešio krupne probleme u vezi sa dodelom državne pomoći u Srbiji (odsustvo normi o kontroli kako se sredstva dodeljena kao državna pomoć troše, ograničenje pojma državne pomoći na samo neke njene vidove i izostavljanje iz kontrole svih oblika državne pomoći koji nisu obuhvaćeni evropskom regulativom, odsustvo preduslova za efikasnu kontrolu) i uz unošenje značajne konfuzije u domaći pravni sistem, naročito u vezi sa institucionalnim okvirom (nejasan pravni status Komisije za kontrolu državne pomoći). Cilj projekta je uspostavljanje delotvornog mehanizma kontrole državne pomoći u skladu sa evropskom regulativom, i utvrđivanja svrsishodnosti trošenja javnih sredstava koja se dodeljuju u formi državne pomoći. Naročito utvrditi da li se poštuju propisane norme o prijavljivanju i odobravanju državne pomoći i u kojoj meri su usklađene sa relevantnim evropskim standardima, da li je postignut cilj zbog kojeg je državna pomoć odobrena. Transparentnost Srbija će uticati na izmenu propisa i prakse kako bi se uspostavio delotvoran mehanizam utvrđivanja svrsishodnosti trošenja javnih sredstava koja se dodeljuju u formi državne pomoći i poštovanja normi o prijavljivanju i odobravanju državne pomoći kao i podići svest u javnosti, posebno u medijima, o značaju teme i uputiti medije na praćenje ove oblasti.

 

Materijal:

Državna pomoć – promišljeno ulaganje ili skrivena korupcija? 

Izveštaj sa podacima koji su prikupljeni i obrađeni do 20. februara 2015. godine

fondotvorenodrustvo

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prikaz #