Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Nepotpuno policijsko saopštenje o istrazi u Kragujevcu i odsustvo podataka o kontroli poslovanja drugih stranaka

Kratko: U slučaju da su optužbe policije o „prisvajanju 185.000 evra stranačkog novca“ protiv čelnika ZZŠ tačne, to bi moglo da znači da se ceo godišnji budžet stranke prelio nelegalno u privatne džepove ili da su postojali značajni neprijavljeni prihodi. Ukoliko je neka od te dve mogućnosti istinita, ova istraga bi bila veoma značajna i za pitanje kontrole zakonitosti finansiranja stranaka i o prikupljenim informacijama bi trebalo obavestiti Agenciju za borbu protiv korupcije koja je zadužena za kontrolu tačnosti i potpunosti izveštaja o troškovima kampanje. Transparentnost – Srbija smatra da će istražni organi na najbolji način odagnati sumnje u političku motivisanost hapšenja ukoliko radnje koje se stavljaju na teret odgovornim licima u ZZŠ budu predmet ispitivanja i u drugim političkim organizacijama, naročito onima koje raspolažu znatno većim budžetskim sredstvima i sredstvima privatnih donatora.

Šire: U kratkom policijskom saopštenju o hapšenju pojedinih rukovodilaca Stranke Zajedno za Šumadiju (ZZŠ), saopšteno je, između ostalog da su dvojica osumnjičenih „oštetili tu stranku za oko 185.000 evra“. Pošto javnost na osnovu toga ne može da stekne potpunu sliku o tome šta se dogodilo, neophodno bi bilo  dati dodatna objašnjenja za ovu optužbu, na način koji neće ometati dalju istragu.

Naime, stranka Zajedno za Šumadiju, prema godišnjem finansijskom izveštaju za 2011, je tokom te godine raspolagala sa ukupno 13.657.000 dinara[1] i imala je približno toliko prijavljenih troškova[2]. S obzirom na porast budžetskih izdvajanja za stranke, za očekivati je da je ova stranka tokom tekuće godine mogla imati na raspolaganju oko 20 miliona dinara legalnih prihoda za finansiranje redovnog rada, dok je za izbornu kampanju u četiri šumadijska grada, prikupila ukupno oko 5,2 miliona dinara[3]. S druge strane, suma koju je finansijski rukovodilac stranke prema policijskim navodima prisvojio vredna je oko 20,9 miliona dinara. U slučaju da su ove optužbe tačne, to bi moglo da znači da se ceo godišnji budžet stranke prelio nelegalno u privatne džepove ili da su postojali značajni neprijavljeni prihodi. Ukoliko je neka od te dve mogućnosti istinita, ova istraga bi bila veoma značajna i za pitanje kontrole zakonitosti finansiranja svih stranaka i o prikupljenim informacijama bi trebalo obavestiti Agenciju za borbu protiv korupcije koja je zadužena za kontrolu tačnosti i potpunosti izveštaja o troškovima kampanje.

Transparentnost – Srbija takođe smatra da će istražni organi na najbolji način odagnati sumnje u političku motivisanost hapšenja[4] ukoliko radnje koje se stavljaju na teret odgovornim licima u ZZŠ budu predmet ispitivanja i u svim drugim političkim organizacijama, naročito onima koje raspolažu znatno većim budžetskim sredstvima i sredstvima privatnih donatora.

 

 

Transparentnost – Srbija

Beograd, 25. decembar 2012.