Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Ponovo kasni fiskalna strategija

Transparentnost Srbija sa zabrinutošću obaveštava javnost da su ponovo probijeni rokovi iz Zakona o budžetskom sistemu. Zbog evidentne nemogućnosti da stranke koje čine Vladu Srbije na vreme usaglase stavove o daljim  potezima u vođenju ekonomske i fiskalne politike, kasni nacrt Fiskalne strategije za 2014. sa projekcijama za 2015 i 2016. godinu.

Napominjemo da prema Zakonu o budžetskom sistemu, ministar finansija dostavlja nacrt Fiskalne strategije Fiskalnom savetu do 30. aprila, Savet do 15. maja daje mišljenje o nacrtu Strategije, a 1. juna je istekao rok da se predlog Fiskalne strategije dostavi Vladi na usvajanje, kako bi do 15. juna ona bila dostavljena parlamentu.

Transparentnost pozdravlja najavu da će se predstavnici Vlade konsultovati sa Fiskalnim savetom oko mera za smanjenje deficita budžeta. Nadamo se da će taj sastanak rezultirati drugačijim odnosom Vlade prema preporukama Fiskalnog saveta koje su u prethodnom periodu često ignorisane, ili o kojima su predstavnici Vlade vodili polemiku samo kroz medije. Ocenjujemo da bi takve polemike trebalo voditi u parlamentu. TS smatra da je izmenama Poslovnika Narodne skupštine ili bar uvođenjem dobre prakse potrebno redovno organizovati rasprave o preporukama Fiskalnog saveta u Odboru za finansije, kako bi kroz sučeljavanje stavova Vlade i Fiskalnog saveta poslanici i javnost dobili jasniju predstavu šta će biti efekti Vladine ekonomske politike.

 

* Ambasada Kraljevine Holandije potpomogla je realizaciju ovog projekta.