Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Sistematska nedoslednost u izboru rukovodstava JP

Transparentnost Srbija upozorava javnost da se nastavlja kršenje odredbi  Zakona o javnim preduzećima, usvojenog u decembru 2012. godine, uz zvanične tvrdnje da će time biti ostvarena departizacija javnih preduzeća.

Do 30. juna,  isteka roka za raspisivanje konkursa za direktore javnih preduzeća u skladu sa novim zakonom, Vlada Srbije objavila je u Službenom glasniku javne konkurse za direktore samo tri javna preduzeća[1]– 18. juna za direktora JP EPS. 25 juna za direktora JP Stara planina i 28. juna za direktora JP Skijališta Srbije.

Nešto je bolja situacija u pojedinim gradovima. U Službenom glasniku, do isteka roka, Skupština grada Beograda raspisala je konkurse za 20 direktora javnih preduzeća, Skupština grada Novog Sada za direktora 16 JP,  Skupština grada Niša za 14, Skupština grada Kragujevca za 13, Skupština grada Kruševca za sedam, Skupština grada Vranja za osam, Skupština grada Zrenjanina za osam i Skupština grada Jagodine za pet.

Ovo kašnjenje može dodatno podriti poverenje u proklamovanu depolitizaciju upravljanja javnim preduzećima, s obzirom da i sam zakon sadrži odredbe koje ostavljaju previše prostora za uticaj politike na odluku o izboru stručnog menadžmenta.

Transparentnost Srbija ukazala je još 7. juna da osnivači JP kasne sa usklađivanjem osnivačkih akata i da su u međuvremenu izvršena pojedina imenovanja članova upravnih odbora po odredbama starog zakona, koji je prestao da važi 25. decembra 2012. godine. (http://transparentnost.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=299%3Aborba-protiv-korupcije-depolitizacija-javnog-sektora&catid=14%3Avesti&lang=en dokument u prilogu:  Primenazakona o JP)

Naglašavamo da smo u ovom prikazu obuhvatili samo konkurse objavljene u Službenom glasniku za direktore JP čiji su osnivači Vlada Srbije i skupštine gradova.



[1] TS je posmatrala uzorak od 17 JP čiji je osnivač Vlada Srbije