Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana - između posvećenosti i privida angažovanja

U okviru projekta “Sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana - između posvećenosti i privida angažovanja“ Transparentnost Srbija će pratiti sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana i izraditi alternativni izveštaj o sprovođenju obaveza, odnosno mera i aktivnosti, propisanih Strategijom za borbu protiv korupcije za period 2013-2018 i Akcionim planom. Monitoring će obuhvatiti oko 70 mera i oko 150 aktivnosti čija je realizacija predviđena za 2014. godinu iz oblasti 3.1. Političke aktivnosti, 3.2 Javne finansije i 3.9 Mediji, kao i mere i aktivnosti koje, prema izveštaju Agencije, nisu ispunjene tokom 2013. godine.

Strategija je usvojena 1. jula 2013. godine, a po usvajanju Akcionog plana, od 6. septembra 2013. godine, počeli su da teku rokovi za ispunjavanje propisanih mera i aktivnosti. Strategija je ostavila nadzor nad njenim sprovođenjem u nadležnosti Agencije za borbu protiv korupcije, kao nezavisnog državnog organa, ali je dodatna uloga u praćenju sprovođenja (koordinacija državnih organa, uz postojanje obaveze organa da im dostavljaju podatke o ispunjavanju obaveza) data Ministarstvu pravde i Savetu Vlade Srbije za borbu protiv korupcije, koji predstavljaju deo izvršne vlasti.

Jedna od loših posledica ovakvog rešenja je to što je moguće da će Agencija za borbu protiv korupcije i Savet za borbu protiv korupcije Vlade Srbije, odnosno Ministarstvo pravde, davati različite ocene o ispunjenosti obaveza i o daljim aktivnostima koje organi treba da sprovode.

Jasno je da bi objektivan alternativni izveštaj o ispunjavanju obaveza, koji izrađuje organizacija civilnog društva, sa velikim iskustvom i ugledom u oblasti borbe protiv korupcije, bio dobar način da se valjano proceni kvantitet i kvalitet ispunjavanja obaveza i postavi dodatni parametar prilikom procene o ispunjenosti obaveza u slučajevima kada postoje različite ocene više organa (Savet, Agencija).

U okviru ocene realizacije mera i aktivnosti, Transparentnost će koristiti svoja iskustva iz praćenja ispunjenosti Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji iz 2005. godine (nalazi tog istraživanja su dostavljeni Agenciji krajem 2009. godine, i korišćeni su u izradi prvog izveštaja Agencije o sprovođenju antikorupcijske strategije i akcionog plana).

Kvantitativna ocena ispunjenosti baziraće se na postavljenim indikatorima, dok će za kvalitativnu ocenu od značaja biti bogato iskustvo  koje TS ima u praćenju oblasti „političke aktivnosti“, „javne finansije“ i „mediji“

Poseban kvalitet alternativnog izveštaja koji će uraditi Transparentnost Srbija predstavlja analiza koja treba da pokaže stvarnu posvećenost organa i institucija u suzbijanju korupcije, odnosno na sprovođenju mera i aktivnosti iz Strategije i Akcionog plana.

Projekat se finansira preko Agencije za borbu protiv korupcije, a sredstvima Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu. Svi stavovi i mišljenja izneti tokom trajanja ovog projekta ne predstavljaju nužno i stavove Agencije za borbu protiv korupcije ili Kraljevine Norveške.
 
 
 
 
grbSrb  agencijaborbaprotivkorupcijem
Materijal:
 
 
 
 
 

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prikaz #