Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Građanski nadzornik u javnim nabavkama

Novim Zakonom o javnim nabavkama u sistem javnih nabavki, u decembru 2012 uveden je građanski nadzornik. Ako naručilac sprovodi postupak javne nabavke čija je procenjena vrednost veća od milijardu dinara, postupak nadgleda građanski nadzornik. Zakon, između ostalog, propisuje da je građanski nadzornik (NVO ili pojedinac) dužan da nadgleda postupak javne nabavke i u tom cilju on ima stalan uvid u postupak, dokumentaciju i komunikaciju naručioca sa zainteresovanim licima, odnosno ponuđačima. Građanski nadzornik podnosi izveštaj o nadzoru  Upravi za javne nabavke i Odboru za finansije Narodne skupštine, odnosno skupštini autonomne pokrajine ili lokalne samouprave i može ukazati javnosti ako je bilo nepravilnosti tokom postupka.

Ovaj projekat imao je za cilj da ojača položaj građanskog nadzornika i poboljša antikorupcijske odredbe ali i praksu u oblasti javnih nabavki putem više aktivnosti:

- TS je delovala kao građanski nadzornik za odabrane javne nabavke i podnela izveštaj o nadzoru postupka javnih nabavki Upravi za javne nabavke i Odboru za finansije Narodne skupštine

- TS je organizovala obuku za potencijalne građanske nadzornike – pojedince i organizacije koje su eksperti u oblastima koje će najverovatnije biti predmet javnih nabavki velikih vrednosti, ali nemaju iskustvo u postupcima javnih nabavki. Na ovaj način formirana je baza profesionalnih građanskih nadzornika, čime se obezbeđuje održiv i odgovoran sistem javnih nabavki

- TS je analizirala prethodnu istoriju javnih nabavki između posmatranih naručilaca i ponuđača - da li je bilo nepravilnosti ili indicija sumnjivog postupanja

- U slučajevima gde je TS identifikovala značajne nepravilnosti u posmatranom postupku javne nabavke, a naručilac ih nije otklonio u skladu sa preporukama TS, pokrenut je odgovarajući postupak za sankcionisanje.

 

 

Projekat je podržan od strane  ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu.
Holandija

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prikaz #