Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Koalicija prEUgovor - praćenje reformi u okviru poglavlja 23 i 24

 

Koaliciju prEUgovor čini sedam organizacija civilnog društva iz Srbije koje su stručne za različite politike u okviru poglavlja 23 i 24 pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.

Misija koalicije prEUgovor je da nadgleda sprovođenje politika iz oblasti pravosuđa i osnovnih prava (Poglavlje 23) i pravde, slobode i bezbednosti (Poglavlje 24) i predlaže mere za unapređenje stanja, koristeći proces EU integracija za ostvarenje suštinskog napretka u daljnjoj demokratizaciji Srbije.

Organizacije civilnog društva okupile su se maja 2013. godine u koaliciju prEUgovor na osnovu ekspertize koju su izgradile kroz dugogodišnju specijalizaciju za određena pitanja koja pokrivaju poglavlja 23 i 24.

Koalicija prEUgovor je nastala iz potrebe za sinergijom potencijala i znanja ovih organizacija u cilju bržeg i efikasnijeg dostizanja i uspešne primene evropskih vrednosti i standarda.

Glavni proizvod prEUgovora je polugodišnji nezavisni izveštaj o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24. Pored toga, prEUgovor objavljuje i rEUformator - specijalizovani mesečni bilten posvećen dešavanjima u Srbiji i EU u oblastima koje pokrivaju poglavlja 23 i 24.

Koaliciju prEUgovor čine:

  • ASTRA Akcija protiv trgovine ljudima
  • Autonomni ženski centar (AŽC)
  • Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP)
  • Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS)
  • Centar za primenjene evropske studije (CPES)
  • Grupa 484
  • Transparentnost Srbija (TS)

Koalicija prEUgovor u skladu sa misijom, ciljevima i specifičnim poljima ekspertize organizacija članica tokom pregovora Srbije za članstvo u EU realizuje sledeće aktivnosti:

1) Izrada metodologije, merila, indikatora i tehnike za nadgledanje politika i procesa u okviru poglavlja 23 i 24;

2) Formulisanje preporuka i paćenje toka pregovora koristeći zajedničku metodologiju i format izveštaja u oblastima iz poglavlja 23 i 24;

3) Rad na ostvarivanju elementarnih preduslova za učešće koalicije prEUgovor i ostalih OCD u procesu evropskih integracija, koji je uslovljen pregovorima Srbije za članstvo u EU;

4) Iznošenje konkretnih predloga izmena i dopuna zakona iz oblasti obuhvaćenih poglavljima 23 i 24 i praćanje sprovođenja novousvojenih zakona;

5) Osiguravanje autentičnih izvora informacija o procesu pridruživanja Srbije u EU;

6) Sprovođenje aktivnosti predstavljanja i zagovaranja primene nalaza analize i preporuka, tražeći podršku ključnih aktera i obaveštavajući javnost o negativnim posledicama neuključivanja OCD u proces pregovora;

7) Definisati i sprovoditi komunikacijsku strategiju kako unutar koalicije, tako i u komunikaciji sa ostalim akterima u Srbiji i EU;

8) Unapređivanje znanja članica koalicije o procesu pridruživanja EU, sadržini pregovaračkih poglavlja i načinima zastupanja stavova i preporuka koalicije.

U postavljanju kriterijuma za procenu harmonizovanosti društvenog, ekonomskog, političkog i pravnog prostora Srbije sa evropskim standardima i normama, koalicija prEUgovor se rukovodi evropskim vrednostima i standardima sadržanim u Zajedničkim tekovinama (Acquis communautaire).

 

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prikaz #