Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Monitoring lokalnih izbora u Beogradu 2018

Transparentnost Srbija pratila je sve izborne kampanje od 2004. godine. Pratili smo aktivnosti u kampanjama, kroz direktan monitoring, finansiranje kampanja, kroz naše procene utrošenih sredstava, što smo potom upoređivali sa prijavljenim troškovima, rad nadležnih institucija i organa (svojevremeno skupštinski odbor, RIK, Agencija za borbu protiv korupcije, tužilaštvo, RRA, odnosno RE itd). 
 
Od 2012. godine, TS redovno prati i funkcionersku kampanju, a od izbora 2017. godine i "plasman" te kampanje u elektronskim medijima, kao i zastupljenost i kontekst (pozitivan/negativan) pojavljivanja kandidata na naslovnim stranicama dnevne štampe. 
 
Ovaj monitoring funkcionerske kampanje obavljen je po istoj metodologiji kao i za prethodne izbore. Metodologija je nakon 2012. godine izmenjena i poboljšana, uvođenjem pet kategorija aktivnosti funkcionera, a 2017. godine uvedena je i šesta kategorija. 
 
Posmatrane su aktivnosti određenog broja funkcionera tokom četiri nedelje izborne kampanje i broj aktivnosti je upoređen sa brojem aktivnosti u odgovarajućem periodu prethodne neizborne godine.  Prikazali smo i uporedne podatke za sve godine od 2013. godine do danas. 
 
U analizi smo ukazali na karakteristične slučajeve funkcionerske kampanje i specifične slučajeve kršenja i zaobilaženja propisa, o kojima smo izvestili i organe nadležne za dalje postupanje. 
 
Za potrebe analize plasmana funkcionerske kampanje u elektronskim medijima, posmatrane su centralne informativne emisije pet TV stanica (RTS, N1, Prva, Studio B i Pink) u dva dana kampanje i jednom danu izborne tišine (20. i 28. februara i 2. marta). Utvrdili smo koliko sekundi i koliko priloga su u posmatranim emisijama dobili presednik Srbije (čije ime nosi lista okupljena oko SNS, partije na čijem je ujedno čelu), republički i gradski funkcioneri iz partija sa te liste, republički i gradski funkcioneri iz SPS-a, a koliko su liste dobile u okviru predizbornih blokova. Utvrdili smo i koje promotivne i druge aktivnosti funkcionera su uvrštene u posmatrane vesti, a koje su u ovim medijima i ovim terminima ostale bez odjeka. Analizirane su naslovne stranice devet dnevnih listova koji izlaze u Beogradu listova (24 sata, Alo, Blic, Danas, Informer, Kurir, Novosti, Politika, Srpski telegraf) u periodu od 15. januara do 3. marta. 
 
TS je pratila pojavljivanje funkcionera i kandidata, odnosno izbornih lista na naslovnim stranicama, kontekst pojavljivanja (negativan/neutralan/pozitivan), kao i glavne teme na naslovnim stranicama u tom periodu. 
 
Uradili smo i procenu troškova oglašavanja na TV-u i u štampi, na osnovu pribavljenih podataka o broju, trajanju, odnosno veličini, i poziciji golasa, cenovnicima i utvrđenim, odnosno procenjenim popustima. 
 

U okviru monitoringa i analize rezultata utvrdili smo i nekoliko izbornih paradoksa, na koje smo ukazali u posebnoj rubrici.

 

Materijal:

 

 

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prikaz #