Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Lokalna i centralna vlast - transparentnost, antikorupcijski potencijal i korupcijski rizici

U sklopu zalaganja „Transparentnosti“ za unapređenje pristupa informacijama i povećanja javnosti i odgovornosti u javnim nabavkama i javno-privatnim partnerstvima, TS će u ovom projektu utvrditi stepen poštovanja standarda za transparentnost rada centralnih i lokalnih vlasti (proaktivno i davanje informacija po zahtevima), boriće se za zaustavljanje retrogradnih procesa u oblasti pristupa informacijama i poštovanje pravila o javnosti rada. Borićemo se za jačanje mehanizama za kažnjavanje zloupotreba u javnim nabavkama i otklanjanje njihovih štetnih posledica.

TS će, takođe, utvrditi metodologiju za kvantitativnu ocenu stanja u oblasti javnih nabavki i JPP, odnosno indeks na osnovu kojeg će se  pomoću indikatora i precizno propisanih kriterijuma ocenjivati i rangirati koruptivni rizik pojediniačnih javnih nabavki.

 

 

fondotvorenodrustvo

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prikaz #