Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Podrška za izradu lokalnih antikorupcijskih planova

Transparentnost Srbija radila je ili još uvek radi sa 12 opština i gradova koje podržava USAID GAI projekat na izradi ili reviziji lokalnih antikorupcijskih planova, na formiranju tela za praćenje sprovođenja LAP-ova, na podršci ovim telima u radu i na podršci JLS za izradu dokumenata predviđenih LAP-ovima.

U prvoj fazi TS je pružila pomoć gradovima Šabac i Vranje i opštinama Vrnjačka Banja, Raška i Sjenica u izradi i reviziji lokalnih antikorupcijskih planova i u procesu formiranja tela za praćenje sprovođenja planova. U Vranju i Raški izrađeni su novi LAP-ovi, dok je u Sjenici i Vrnjačkoj Banji izvršena revizija, kako bi se planovi uskladili sa standardima koje je propisala Agencija za borbu protiv korupcije. TS je, takođe, podržala proces formiranja komisije za izbor članova tela za praćenje sprovođenja LAP-a, pratila postupak izbora tela i podržala telo u razvoju internih procedura i metodologija rada. U Šapcu TS je u prvoj fazi obezbedila prenos iskustava iz drugih gradova i podršku izradi planova rada, uključujući i dodatne zadatke i ulogu tela, u skladu sa Modelom.

U drugoj fazi pružena je podrška gradskoj opštini Stari grad za izradu LAP-a, a Novom Pazaru i Raški za sprovođenje pojedinih aktivnosti iz LAP-ova.

U trećoj fazi opštinama Sremski Karlovci, Varvarin, Veliko Gradište i Inđija pružena je podrška za izradu LAP-ova, a opštinama Priboj i Požega za sprovođenje pojednih mera.

 

Materijali i dokumenti nalaze se na stranici posvećenoj svim projektima koje TS sprovodi sa JLS uz podršku USAID Projekta za odgovornu vlast (GAI).

 

  

 

 

 usaidmala

  Projekat za odgovornu vlast (GAI)

 

 

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prikaz #