Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Podrška za izradu lokalnih antikorupcijskih planova

Transparentnost Srbija pružiće pomoć gradovima Šabac i Vranje i opštinama Vrnjačka Banja, Raška i Sjenica u izradi i reviziji lokalnih antikorupcijskih planova i u procesu formiranja tela za praćenje sprovođenja planova.

U Vranju i Raški radiće se novi LAP-ovi, dok će u Sjenici i Vrnjačkoj Banji biti izvršena revizija, kako bi se planovi uskladili sa standardima koje je propisala Agencija za borbu protiv korupcije.

TS će, takođe, pratiti i podržati proces formiranja komisije za izbor članova tela za praćenje sprovođenja LAP-a, pratiti postupak izbora tela i podržati telo u razvoju internih procedura i metodologija rada.

U Šapcu, gde je okončano formiranje tela, TS će obezbediti prenos iskustava iz drugih gradova i podršku izradi planova rada, uključujući i dodatne zadatke i ulogu tela, u skladu sa Modelom.

 

 

  • Vranje

  

 

Rešenje o imenovanju Komisije za izbor članova Tela za praćenje primene LAP-a grada Vranja

Lokalni antikorupcijski plan za grad Vranje

Zaključak Skupštine o usvajanju LAP-a

Aktivnosti iz modela LAP-a koje su već realizovane

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu LAP-a za grad Vranje

Nacrt Lokalnog antikorupcijskog plana za grad Vranje

Rešenje o formiranju radne grupe za reviziju LAP-a

JAVNI POZIV udruženjima, da predlože svoje predstavnike za kandidate, odnosno pojedincima da se kandiduju za članstvo u radnoj grupi za reviziju LAP-a.

Poziv na konferenciju za novinare - LAP Vranje 15. januar 

 

Lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije 2015 (nije u skladu sa Modelom LAP-a Agencije za borbu protiv korupcije)

Dopuna 2016

Izmena i dopuna 2017

Obrazloženje za izmenu i dopunu LAP_a 2017

Rešenje o formiranju komisije za izbor članova LAFa

Rešenje o imenovanju Koordinatora

 

Statut grada Vranja

Poslovnik Skupštine grada Vranja

Plan integriteta

 

  • Vrnjačka Banja

Javni poziv za izbor članova radnog tela za praćenje sprovođenja Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Vrnjačka Banja

Lokalni antikorupcijski plan za opštinu Vrnjačka Banja

Odluka o usvajanju LAP-a

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Vrnjačka Banja

Nacrt Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Vrnjačka Banja 

Rešenje o formiranju radne grupe za reviziju Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Vrnjačka Banja

Javni poziv za učešće u radnoj grupi za reviziju Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Vrnjačka Banja

 

Lokalni antikorupcijski plan za period 2017-2020

Odluka o usvajanju LAP-a 2017

Radna grupa za izradu LAP-a 2017

 

Statut opštine Vrnjačka banja i Poslovnik SO Vrnjačka banja (Službeni list)

Plan integriteta

 

  • Sjenica

Rang lista kandidata za članove radnog tela za praćenje sprovođenja LAP-a Sjenica

Povoljeni javni konkurs za izbor članova Radnog tela za praćenje sprovođenja Lokalnog aktikorupcijskog plana – Lokalnog antikorupcijskog foruma opštine Sjenica

Konkurs za izbor članova Radnog tela za praćenje sprovođenja Lokalnog aktikorupcijskog plana – Lokalnog antikorupcijskog foruma opštine Sjenica

Lokalni antikorupcijski plan za opštinu Sjenica (Službeni glasnik)

Sjenica poziv na okrugli sto - završna javna rasprava

Sjenica poziv na javnu raspravu

Nacrt revidiranog Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Sjenica

Javni poziv na sednicu radne grupe za reviziju LAP-a opštine Sjenica 12. i 13. marta

Javni poziv na sednicu radne grupe za reviziju LAP-a opštine Sjenica 4. marta

Javni poziv na sednicu radne grupe za reviziju LAP-a opštine Sjenica 6. i 7. februara

Rešenje o formiranju radne grupe za reviziju Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Sjenica

Službena beleška o kandidatima za radnu grupu

Javni poziv za učešće u radnoj grupi za reviziju Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Sjenica

 

Lokalni antikorupcijski plan decembar 2017

 

Statut opštine Sjenica

Poslovnik SO Sjenica

 

  • Raška

Odluka o osnivanju Lokalnog antikorupcijskog foruma Raška

Rang lista kandidata za članove Lokalnog antikorupcijskog foruma opštine Raška

Konkurs za izbor članova Lokalnog antikorupcijskog foruma

Rešenje o imenovanju koordinatora za sprovođenje LAP-a

Rešenje o izboru komisije za izbor tela za praćenje sprovođenja LAP-a

Izveštaj o usvajanju LAP-a Raška

Tabelarni pregled mera iz Modela LAP_a koje su izostavljene iz LAP-a za opštinu Raška

Pregled mera koje su uvrštene u LAP za opštinu Raška a ne postoje u Modelu LAP-a

Odluka o usvajanju LAP-a za opstinu Raska

Lokalni antikorupcijski plan za opštinu Raška

Raška poziv na javnu raspravu - maj 2019

Nacrt Lokalnog antikorupcijskog plana za opštinu Raška

Javni poziv na sednicu radne grupe za izradu LAP-a opštine Raška 4. marta

Javni poziv na sednicu radne grupe za izradu LAP-a opštine Raška 25. februara

Javni poziv na sednicu radne grupe za izradu LAP-a opštine Raška 8. februara

Rešenje o formiranju radne grupe za izradu LAP-a Raška

JAVNI POZIV udruženjima, da predlože svoje predstavnike za kandidate, odnosno pojedincima da se kandiduju za članstvo u radnoj grupi za izradu LAP-a.

Kandidati za radnu grupu - Raška

Poziv na konferenciju za novinare - LAP Raška 26. decembar 

 

Plan integriteta

Statut (2018)

Statut (2013)

Poslovnik SO Raška (2019)

Poslovnik SO Raška (2013)

Poslovnik opštinskog veća

 

 

  • Šabac

Lokalni antikorupcijski plan (u skladu sa Modelom)

Odluka o usvajanju LAP-a

Izveštaj o usvajanju LAP-a

Rešenje o imenovanju Komisije za izbor članova foruma

Rešenje o imenovanju osobe zadužene za koordinaciju

Poslovnik o radu Komisije za izbor članova foruma

Zapisnici sa sednica Komisije: prva, druga, treća, četvrta, peta

Zapisnik sa intervjua

Odluka o utvrđivanju kriterijuma

Odluka o raspisivanju javnog konkursa

Javni konkurs za izbor članova LAF-a

Formular prijave

Odluka rang lista

Odluka o formiranju Lokalnog antikorupcijskog foruma

 

 Dodatni dokumenti:

Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja opštine Raška za 2016. godinu

Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja grada Vranja za 2016. godinu

Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja grada Šapca za 2015. godinu

Izveštaj o reviziji odazivnog izveštaja Grada Šapca

Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja opštine Sjenica za 2013. godinu

Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja opštine Vrnjačka Banja za 2012. godinu

 

LTI rangiranje opština i gradova

Vranje - transparentnost lokalne samouprave - LTI 2015/2016 - analiza i preporuke

Raška - transparentnost lokalne samouprave - LTI 2015/2016 - analiza i preporuke

 

CESID - istraživanje zadovoljstva građana

 

 

 

 

 

 

 

 usaidmala

  Projekat za odgovornu vlast (GAI)

 

 

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prikaz #