Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Nacionalni konvent o Nacrtu zakona o javnim nabavkama

NKEU 3Članovi Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 5 – Javne nabavke razgovarali su sa predstavnicima Uprave za javne nabavke o Nacrtu zakona o javnim nabavkama. Sastanak, održan 8. novembra  u Kući ljudskih prava, odtvorio je Nemanja Nenadić, koordinator Radne grupe i programski direktor Transparentnosti Srbija.

Sandra Damčević, direktorka Uprave za javne nabavke je predstavila ključne novine u Nacrtu zakona o javnim nabavkama koji se nalazio na javnoj raspravi u oktobru 2018. godine. „Nacrt zakona predlaže usaglašavanje sa pravnim tekovinama EU u oblasti javnih nabavki, uključujući i povećanje transparentnosti i konkurentnosti, kao i efikasnije procedure javnih nabavki“ , poručila je ona.

Najviše interesovanja su privukla pitanja posebnih režima nabavki, definisanja kriterijuma za dodelu ugovora i pitanje kadrovskih kapaciteta javne administracije da sprovodi nove procedure koje su predviđene ovim Nacrtom. Članovi Radne grupe su takođe govorili o važnosti monitoringa koji treba da sprovodi Kancelarija za javne nabavke u cilju sprečavanja, otkrivanja i otklanjanja nepravilnosti. Nemanja Nenadić je govorio o neophodnosti analize vrednosti javnih nabavki u Srbiji kako bi se na pravi način utvrdila najoptimalnija visina pragova do kojih se zakon ne primenjuje.

Prema nacrtu novog Zakona o javnim nabavkama, u Srbiji se podiže granica iznosa za koji su državni organi u obavezi da sprovode nadmetanje. Do sada je ta granica bila 500 hiljada dinara (oko 4 200 evra), a sada će biti duplo veća, oko milion dinara (oko 8 470 evra). Sve ispod moći će da ide na direktnu kupovinu.

To je jedna od spornih odredbi predloga Zakona na koju su ukazali predstavnici organizacija okupljenih u Radnu grupu za Poglavlje 5.

Direktorka Uprave rekla je da će se o njihovim primedbama raspravljati. „Interesuje nas razlika od 500 hiljada dinara do milion, koliko je takvih nabavki bilo i šta će ići bez primene. Ima dosta predloga i da se podignu (granice) i da se snize. Jednak je broj“, rekla je ona.

Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija navodi da se nada da će pre upućivanja Zakona u dalju proceduru, nadležni pripremiti analizu koja će pokazati koliko će nabavki biti izostavljeno usled novih pravila.

Predstavnice Uprave za javne nabavke poručile su na skupu da nadzor nad postupcima javnih nabavki razumeju kao svoju dužnost.

„Definisano je najšire moguće – u cilju sprečavanja, otkrivanja, otklanjanja nepravilnosti koje su nastale i mogu da nastanu u primeni Zakona. Šta može da se desi da ja kažem da mi to nećemo (raditi), niti nam je to cilj“, rekla je Sandra Damčević.

Trenutno stanje kadrova, međutim, nije takvo da ovu dužnost mogu brzo da obave.

„Ako vam kažem da su do sada dva zaposlena radila nadzor za celu Srbiju, to je stvarno strašno“, navodi Damčević i dodaje da „rade na tome da pojačaju kadrovski kapacitet“.

Iako je dosadašnji Zakon o javnim nabavkama, jedan deo podataka činio vidljivim javnosti, Nemanja Nenadić smatra da to nije dovoljno i da su i ovde potrebna poboljšanja.

Javna rasprava o predlogu novog Zakona o javnim nabavkama završena je 22. oktobra, a cilj izmena je usklađivanje sa evropskim zakonodavstvom.