Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Lobiranje pre Zakona o lobiranju

Transparentnost – Srbija od jula do oktobra 2019, u okviru projekta „Lobiranje pre Zakona o lobiranju“, pokušava da utvrdi obrasce i odlike prakse lobiranja u Srbiji u periodu od ponovnog uspostavljanja demokratije (1990) do usvajanja prvog Zakona o lobiranju (2019).

  • Takođe nam je cilj da se što veći broj novinara, aktivnista civilnog društva, funkcionera i službenika na svim nivoima vlasti upozna sa značajem i ključnim odredbama ovog zakona, kao i mogućnostima da ga koriste u svom radu
  • U okviru projekta biće održano pet okruglih stolova – u Novom Pazaru, Novom Sadu, Nišu, Šapcu i Beogradu
  • Projekat se realizuje uz podršku Misije OEBS u Republici Srbiji. Svi izneti stavovi i mišljenja pripadaju organizaciji Transparentnost Srbija i ne moraju odražavati stavove donatora.

 

 

 

 Okrugli sto u Novom Pazaru 8. oktobra 2019.

Novi Zakon o lobiranju - radionica u Beogradu

Novi Zakon o lobiranju - radionica u Novom Sadu

Novi Zakon o lobiranju - izgradnja kapaciteta lokalnih samouprava i podizanje svesti javnosti - radionica u Šapcu

 

 

OSCE

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prikaz #