Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Razrešenje v.d. stanja u javnim preduzećima

Razrešenje v.d. stanja u javnim preduzećima

Opšti cilj je unapređenje transparentnosti i odgovornosti u radu javnih preduzeća i njihovih osnivača (Vlada Srbije, skupštine APV i JLS).

Posebni ciljevi:

1) unapređenje primene Zakona o javnim preduzećima, kroz profesionalizaciju upravljanja (smanjeni obim „v.d. stanja“) i povećanje transparentnosti rada(objavljivanje nedostajućih dokumenata);

2) stvaranje preduslova za poboljšanje pravnog okvira za odgovornost i transparentnost rada javnih preduzeća (nacrt izmena zakona i nižih akata, prioritizacija u javnim politikama);

3) povećanje pažnje državnih organa i javnosti o opasnostima koje je donelo kršenja pravila o radu javnih preduzeća (pokretanje postupaka za utvrđivanje ništavosti pravnih akatakoje su zaključili nezakoniti vršioci dužnosti direktora).

Projekat unapređuje transparentnost i odgovornost u radu javnih preduzeća i njihovih osnivača (Vlada, skupštine APV i JLS), proverava i unapređuje pristup informacijama.

Trajanje: 12 meseci, počev od 1. jula 2020.

 

JP su decenijama pod partijskom kontrolom[1]. Zakoni iz 2012. i 2016. nisu doneli bitne promene. Profesionalizacija nije sprovedena iako su (uglavnom na lokalnom nivou) formalno sprovedeni konkursi[2], a potrebni podzakonski akti nisu usvojeni. Mnogi konkursi raspisani 2013. i 2017. godine nisu okončani niti poništeni. Premijerka je 17.1.2020, u reakciji na zahtev MMF-a da se prekine praksa upravljanja JP preko vršilaca dužnosti, obećala sprovođenje konkursa[3]. V.d. stanje koje traje duže od dozvoljenog povlači nevažnost odluka, što je dokazano i sudskom presudom[4]. Novi ciklus izbora direktora na lokalnom nivou se očekuje posle izbora 2020.

Monitoring TS 2013-2019 pokazuje napredak u transparentnosti JP (iako je još uvek ispod zakonskog minimuma), a sama istraživanja podstiču objavljivanje podataka.

U okviru projekta ćemo utvrditi stanje profesionalizacije u JP (direktor, NO, podzakonski akti). Takođe ćemo istražiti transparetnost JP, na osnovu metodologije PETRA,[5] primenjene 2019.

Utvrdićemo u kojim JP v.d. stanje traje duže od zakonskog ograničenja. Da bi se to razrešilo, osporićemo validnost odluka nezakonitih v.d. direktora, težeći da time obuhvatimo akte koji se tiču većeg broja građana, (na primer, cenovnici).

Pripremićemo i zagovaraćemo predloge za poboljšanje Zakona o JP, donošenje podzakonskih akata, i predloge za planiranje tih promena u aktima javnih politika (POU, AP za poglavlje 23, APSJU, LAP).

 

[1]http://www.transparentnost.org.rs/images/publikacije/Politi%C4%8Dki%20uticaj%20na%20JP%20i%20medije.pdf

[2]http://www.transparentnost.org.rs/images/stories/inicijativeianalize/Efekti%20novog%20Zakona%20o%20javnim%20preduzecima-politizacija%20ili%20profesionalizacija,%20oktobar%202014.pdf

[3]https://insajder.net/sr/sajt/vazno/16657/

[4]https://www.blic.rs/vesti/drustvo/sud-mira-petrovic-nije-direktor-ponistena-resenja-o-suspenzijama-radnika-poste/mvx3qtf

[5]http://www.transparentnost.org.rs/index.php/sr/projekti/183-indeks-transparentnosti-preduzeca-u-drzavnom-vlasnistvu

 

Razrešenje v.d. stanja u javnim preduzećima - izveštaj maj 2021

Razrešenje v.d. stanja u javnim preduzećima - sažetak

Razrešenje v.d. stanja u javnim preduzećima - prezentacija

- PETRA 2021 - izveštaj

Petra 2021 - tabela sa svim JP i svim indikatorima

- Stručnost direktora i članova NO javnih preduzeća

Konkursi, vd stanje, izbor direktora - sva republička JP i preduzeća u državnom vlasništvu maj 2021

Konkursi, vd stanje, izbor direktora - sva republička JP i preduzeća u državnom vlasništvu - septembar 2021

Konkursi, vd stanje, izbor direktora - sva republička JP i preduzeća u državnom vlasništvu - novembar 2021

Konkursi, vd stanje, izbor direktora - sva republička JP i preduzeća u državnom vlasništvu 17. decembar 2021

 

 

Dopisi, zahtevi, inicijative:

 

 Park Palić odgovor na zahtev

Metohija doo odgovor na zahtev

EPS odgovor na zahtev - sistematizacija i prenošenje ovlašćenja

Zahtev - Ministarstvo privrede - Transportgas i Zakon o JP

TS inicijativa KJN za monitoring - ugovori o JN i planovi JN u JP nakon isteka mandata direktora (decembar 2020)

  

Predlog APR-u za pokretanje postupka registracije promene podataka:

NP Đerdap

Državna lutrija doo

EPS

ETV

NP Fruška gora

NP Kopaonik

Koridori Srbije

Mreža most

Nuklearni objekti Srbije

Pošta Srbije

Putevi Srbije

JP PEU Resavica

Srbija kargo

Srbija voz

Srbijagas

Srbijašume

Stara planina

Uvac

Železnice Srbije

Odgovor APR_a na sve dopise

 

Predlog za vršenje nadzora od strane Ministarstva privrede:

NP Đerdap

Državna lutrija doo

EPS

ETV

NP Fruška gora

NP Kopaonik

Koridori Srbije

Mreža most

Nuklearni objekti Srbije

Pošta Srbije

Putevi Srbije

JP PEU Resavica

Srbija kargo

Srbija voz

Srbijagas

Srbijašume

Stara planina

Uvac

Železnice Srbije

 

 

Projekat je podržala:

 

logo fzod

 

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prikaz #