Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Praćenje proaktivnog pristupa informacijama u Srbiiji 2011

 

 U okviru ovog projekta Transparentnost – Srbija je pratila u kojoj meri organi javne vlasti poštuju Uputstvo za izradu i objavljivanje Infomatora o radu državnih organa, koje je septembra 2010, na osnovu svojih ovlašćenja doneo Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Ovaj akt propisuje koje vrste informacija organi vlasti moraju objaviti na svojim internet prezentacijama i kada to niko od njih ne traži posebnim zahtevom. U okviru projekta je praćeno postupanje 57 javnih institucija.
 

 

OSI

 

Projekat je podržan od strane Open Society Institute

Materijal:

Naslov Datum kreiranja
Konferencija za štampu 24 oktobar 2011
Informisanost kao najbolja brana korupciji 29 septembar 2011
Prikaz #