Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Monitoring lokalnih izbora

Monitoring lokalnih izbora u kontekstu Etičkog kodeksa lokalnih funkcionera

Ovaj projekat predstavlja podršku Savetima za praćenje primene Etičkog kodeksa kao deo programa Westminsterske fondacije za demokratiju u Srbiji da prate primenu Etičkog kodeksa lokalnih funkcionera.

Cilj ovog projekta bio je da se poveća transparentnost i odgovornost među lokalnim odbornicima. Projekat je pratio kampanje kandidata na lokalnim izborima 2008 u osam opština u Srbiji (Smederevo, Plandište, Prokuplje, Pirot, Vranje, Arilje, Šabac, Mladenovac). Monitoring se fokusirao na specifična pitanja poput finansiranja izborne kampanje i drugih oblasti na koje se odnosi Etički kodeks.

Najveći deo problema se odnosi na primenu odredaba Kodeksa (Članovi 10 i 11) koji se bave kampanjama za lokalne izbore i finansiranjem kampanja za lokalne izbore. Mnogi od Saveta za praćenje su sačinjeni od članova partija ili čak i kandidata na lokalnim izborima što otežava mogućnost da Saveti procene da li su se relevantne odredbe Kodeksa poštovale. Savetima takođe nedostaje sredstava da se bave ovim problemom nakon završetka izborne kampanje. U takvoj situaciji, građani ostaju neobavešteni da li su se ove bitne odredbe Kodeksa poštovale tokom izborne kampanje.

Opširnije, projekat se bavio problemima koji se tiču primene finansiranja izbornih kampanja. Na primer, u oblasti izborne regulative, u toku su bile diskusije o tome kako izmeniti izborni sistem da bi podstakli pravilnu zastupljenost građana u lokalnoj skupštini. Što se tiče finansiranja izborne kampanje, postojali su problemi vezani za sve tipove izbora (nedovoljan nadzor Republičke izborne komisije, mnogo različitih tumačenja određenih zakonskih odredaba).

Ovaj projekat omogu ćen je donacijom Westminster Foundation for Democracy

Partnerske organizacije na projektu: 

  • Centar za društvene inicijative – Smederevo
  • Asocijacija građana Impuls – Plandište
  • Toplički centar za demokratiju i ljudska prava – Prokuplje
  • Građanska čitaonica Pirgos – Pirot
  • ABC centar za mir, sigurnost i toleranciju – Vranje
  • Centar kreativnog okupljanja – Arilje
  • Osvit – Šabac

Nema više članaka u ovoj kategoriji. Ako se prikazuju potkategorije, one mogu da sadrže članke.

Prikaz #