Business Joomla Themes by Justhost Reviews

TS na prvoj zajedničkoj konferenciji povodom Međunarodne nedelje svesti o prevarama

Centralna koferencijaOdržana prva zajednička konferencija povodom Međunarodne nedelje svesti o prevarama, u organizaciji Deloitte-a i brojnih partnera – Udruženja sertifikovanih istražitelja prevara Srbije, Privredne komore Srbije, Agencije za sprečavanje korupcije, Instituta za standardizaciju Srbije, nevladine organizacije Transparentnost Srbija i Ekonomskog fakulteta

Međunarodna nedelja svesti o prevarama obeležava se širom sveta od 16. do 20. novembra 2020. godine. Ove godine ova inicijativa se obeležava u Srbiji kroz niz događaja čiji je cilj otvaranje dijaloga o izloženosti finansijskom kriminalu, prevarama i korupciji, njihovoj prevenciji i posledicama, kao i izazovima i trendovima u borbi protiv prevara i korupcije.

Prvi dan je bio posvećen virtuelnoj akademiji o finansijskom kriminalu na kojoj su govorili eminentni stručnjaci iz Deloitte-a, kao i gosti iz Ministarstva finansija Slovenije, Evropske investicione banke i Ministarstva pravde SAD (US DOJ).

Zbog epidemiološke situacije, i centralna konferencija je organizovana u virtuelnoj formi i okupila je predstavnike državnih institucija, međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija kao i stručnjake iz zemlje i regiona.

Konferenciju je otvorila potpredsednica Udruženja sertifikovanih istražitelja prevara Srbije (ACFE) Maja Matić, ističući da svi zajedno moramo raditi na otvorenom i transparentnom društvu jednakih mogućnosti i ojačati svest o štetnosti korupcije na našu ekonomiju. “Ono što mi, kao pojedinci, možemo da uradimo, je da proširimo svest o rizicima i edukujemo građane o preventivnim i represivnim mehanizmima za sprečavanje prevara i korupcije, koji podrazumevaju rano prepoznavanje i adekvatno reagovanje, kako bi se osiguralo da odluke koje država donosi budu ispravne, oslobođene uticaja, pravno i materijalno utemeljene, a javni interes očuvan.“

„Raduje me što smo u saradnji sa ACFE-om i partnerima organizovali nekoliko događaja tokom Međunarodne nedelje svesti o preverama s ciljem otvaranja dijaloga o izloženosti prevarama i korupciji, kao i o izazovima i trendovima u borbi protiv njih i, što postoji spremnost institucija da unaprede naše poslovno okruženje“ – istakla je Una German, rukovodilac Odeljenja za forenziku u Deloitte-ovom Sektoru za finansijski konsalting.

Programski direktor Transparentnosti Srbije Nemanja Nenadić, ukazao je da je u Srbiji percepcija o korupciji veoma visoka i da takvo viđenje dele domaći i inostrani privrednici, građani, stručnjaci i relevantne međunarodne organizacije. „Takvo stanje prepoznaju i državni organi u Srbiji, koji su u vezi sa borbom protiv korupcije doneli više planskih dokumenata u periodu od 2005. do danas. Takva percepcija proističe ne samo iz činjenice da je korupcija prisutna u mnogim delovima javnog sektora, već i zbog toga što izostaje pravovremena reakcija državnih organa kada se u javnosti pojave manje ili više argumentovane sumnje na korupciju, a koja bi takve sumnje potvrdila i omogućila da se krivci kazne ili ih razvejala. Postojeći podaci o gonjenju korupcije daju samo ograničeni uvid u rasprostranjenosti i oblike korupcije, usled činjenice da je tamna brojka kriminaliteta kod ove vrste krivičnih dela izuzetno visoka. Pored toga, u poslednje vreme se veliki broj slučajeva korupcije rešava kroz sporazume o priznanju krivice, što povećava efikasnost, ali dodatno umanjuje dostupnost informacija o načinu na koji se odvijala korupcija koja je otkrivena. Dok se korupcija o kojoj građani imaju najviše saznanja odvija kroz davanje i primanje mita, korišćenje veza radi zapošljavanja ili bržeg završavanja posla u javnim institucijama, korupcija na višim nivoima, o kojoj građani nemaju neposredna saznanja se najčešće povezuje sa zloupotrebom ovlašćenja, političke moći i trgovinom uticajem.“

Dejvid Riz Dženings, stalni pravni savetnik Ministarstva pravde SAD (US DOJ), održao je predavanje „Kako pretvoriti pištaljku u sirenu“ o tužbama „Qui Tam”, koje su predviđene Zakonom o lažnim potraživanjima i na osnovu kojih uzbunjivači mogu biti nagrađeni u slučaju uspešnog ishoda, odnosno kada se na osnovu ove tužbe – uz pomoć tužilaštva ili bez takve pomoći – uspešno naplati odšteta i kazna za prevaru.

Katarina Pavičić, pomoćnik direktora u Sektoru za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti u Agenciji za sprečavanje korupcije govorila je na temu „Primena stečenog znanja na obuci ACFE u kontroli finansiranja političkih aktivnosti“. Ona ističe:„Finansijske prevare i korupcija globalni su problemi koji se ne mogu zanemariti. Predstavljaju veliki rizik za sve organizacije, bilo da su one javne, privatne ili neprofitabilne. Jedan segment rada Agencije za sprečavanje korupcije, odnosno kontrola finansiranja političkih aktivnosti podrazumeva poređenje podataka iz finansijskih izveštaja političkih subjekata sa podacima koji su pribavljeni iz različitih izvora, odnosno baza podataka. Zaposleni u Agenciji kontinuirano se usavršavaju, kako bi mogli da odgovore novim poslovnim trendovima i poboljšanjima u tehnologiji, te će u tom kontekstu stečena znanja na obuci ACFE doprineti efikasnosti i efektivnosti rada, odnosno, unapređenju načina prikupljanja, selektovanja i obrade podataka iz drugih izvora u cilju dokazivanja u prekršajnom postupku. Izuzetno nam je drago što smo prepoznati kao jedna od instutucija od značaja za promociju važnosti borbe protiv prevara.“

Zatim je usledilo obraćanje i prezentacija savetnika predsednika Privredne komore Srbije, Miroslava Miletića o ulozi PKS u sprečavanju korupcije u poslovnom sektoru. Gospodin Miletić navodi da je „uloga Privredne komore Srbije da spreči korupciju u poslovnom sektoru edukacijom svojih članova, promocijom antikorupcijskih vrednosti i podsticajem razvoja antikorupcijskog zakonodavstva. PKS okuplja svoje članove oko Zajednice za usklađenost koja je nastala kao rezultat potreba naših članica različitih profila i nivoa usaglašenosti u njihovim organizacionim šemama, sa ciljem unapređenja ove multidisciplinarne funkcije koja pomaže menadžmentu pri donošenju poslovnih odluka.“

„Pored aktivnosti na olakšavanju trgovine i digitalizacije“ navodi Miletić, „Investicioni forum komore zapadnog Balkana (VB6 KIF) – Kolektivna inicijativa privrednih komora iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Severne Makedonije, Crne Gore i Srbije, radi na jačanju integriteta i antikorupcije u poslovnom sektoru.
Ističemo značaj standarda menadžmenta kvalitetom i njihove veze sa integritetom, kroz sistemski pristup u poslovanju kompanija i lakšeg prevazilaženja kriznog menadžmenta.
Prema relevantnim istraživanjima prevara i korupcija nisu smanjeni na globalnom nivou, bez obzira na sve veći broj mehanizama za prepoznavanje prevarnih radnji.

Pošto se ovi fenomeni tiču svih pora naših društava na ovim prostorima, ističemo značaj edukacije, posebno mladih, kao i odnosa sa javnošću, marketinga i oglašavanja, u cilju promene imidža, privlačenja stranih investicija i stvaranja povoljnije poslovne klime.

Velike kompanije, posebno iz EU, imaju visoko razvijenu svest o značaju antikorupcije u svom poslovanju, ali mala i srednja preduzeća nemaju dovoljno kapaciteta, ljudskih i finansijskih, da ovu temu obrade u svom svakodnevnom poslovanju.

U ovim aktivnostima imamo u vidu stavove najrazvijenijih ekonomija koje uvode savremene standarde za korporativnu odgovornost, teže stvaranju dugoročne vrednosti, boljeg služenja svima i snažne podrške zajednicama u kojima posluju.“

U obeležavanju Međunarodne nedelje svesti o prevarama učestvovao je i Institut za standardizaciju Srbije gde su direktorka Instituta Tatjana Bojanić i rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju, informisanje i izdavačku delatnost Violeta Nešković-Popović govorile o primeni standarda SRPS ISO 37001 kao mogućeg rešenja za otkrivanje i sprečavanje mita, kao i o povezivanju sa ostalim standardima sistema menadžmenta. „Sistem menadžmenta za borbu protiv korupcije utvrđen u standardu SRPS ISO 37001 osmišljen je tako da se unutar organizacije razvije kultura protiv korupcije i implementiraju odgovarajuće kontrole, što će zauzvrat povećati šanse za otkrivanje korupcije i prvenstveno smanjiti njeno pojavljivanje. Implementacija sistema menadžmenta za borbu protiv korupcije zahteva liderstvo i zalaganje najvišeg rukovodstva, a sa politikom i programom moraju biti upoznati svi zaposleni i spoljni saradnici, kao što su ugovorne strane, isporučioci i poslovni partneri“, istakla je gđa Bojanić.