Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Pristup informacijama o radu javnih preduzeća

Transparentnost Srbija učestvovala je na online konferenciji "Transparentnost u radu javnih preduzeća - između pravnog okvira i prakse", na kojoj je organizacija Partneri Srbija predstavila istraživanje o izmenama Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i analizu o alternativnim izvorima zvaničnih informacija o radu društava kapitala i javnih preduzeća.

U situacijama kada javna preduzeća i društva kapitala ne objavljuju proaktivno informacije o svom radu, ili odbijaju da dostave informacije po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, deo informacija o njihovom radu moguće je dobiti upućivanjem zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja institucijama koje su zadužene za nadzor i praćenje poslovanja ovih subjekata. U okviru istraživanja su mapirane  institucije za koje je na osnovu njihovih ovlašćenja i nadležnosti procenjeno da poseduju određene informacije o radu javnih preduzeća i društava kapitala u javnom vlasništvu. Istraživanje je pokazalo u kojoj meri su mapirane institucije otvorene i spremne da pruže informacije o radu javnih preduzeća i društava kapitala, kao i koje vrste informacije je moguće dobiti upućivanjem zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Na konferenciji su govorili Slavoljupka Pavlović, iz službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Nenad Kovačević i Rade Đurić autori analize, kao i Zlatko Minić iz organizacije Transparentnost Srbija.

Minić je predstavio dva istraživanja TS u kojima su obuhvaćena javna preduzeća. Indeks transparentnosti lokalne samouprave (LTI) obuhvata lokalna preduzeća u svim opštinama i gradovima, a Minić je ukazao na nekoliko karakterističnih indikatora i njihove trendove od 2015. godine do danas - objavljivanje sistematizacije radnih mesta, godišjih planova i izveštaja o radu. Posebno je ukazao da osam godina nakon što je Zakon o JP propisao koje informacije i dokumente JP moraju da objavljuju na svojim internet sajtovima, i dalje postoje JP koja nemaju sajt.

Minić je podsetio i na istraživanje PETRA, u kome nijedno od 40 obuhvaćenih republičkih, pokrajinskih i lokalnih JP i preduzeća u državnom vlasništvu nije ocenjeno kao "veoma transparentno" i najavio novo istraživanje PETRA 2021.