Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Rebalans budžeta povećava prihode parlamentarnih stranaka

Rebalans budžeta doneće parlamentarnim političkim strankama dodatnih 181.335.000 dinara (oko 1,580.000 evra) koji nisu bili predviđeni u originalnom budžetu za 2022. Ukupna izdvajanja za ovu namenu će biti milijardu i 565 miliona dinara (oko 13,3 miliona evra).

Tako će do kraja 2022. godine,  lista SNS-a dobijati oko 57 mesto 50 miliona mesečno, lista UPS oko 19 umesto 17, a lista SPS-JS 16,5 umesto 14,6 miliona dinara. Pored toga može se očekivati da će strankama u decembru biti isplaćena i razlika za prethodne mesece. Tačan iznos zavisiće od toga kako Ministarstvo finansija primeni zakon jer je u avgustu promenjen sastav parlamenta. U tabeli je prikazan obračun koji je TS načinila na osnovu aktuelnog saziva.

rebalans finansiranje stranaka

Ova promena jeste u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti i direktna je posledica planiranog povećanja budžetskih prihoda. Međutim, problem je u tome što za nju nije pružena ni reč objašnjenja u obrazloženju predloga za izmenu budžeta.

Na odsustvo obrazloženja znatno bitnijih budžetskih promena ukazao je i Fiskalni savet, naročito u vezi sa netransparentnošću tokova novca namenjenog pokrivanju gubitaka javnih preduzeća.

Iz rebalansa je takođe vidljivo da su troškovi sprovođenja aprilskih izbora iznosili približno milijardu i 680 miliona dinara, a ni u ovom slučaju se iz obrazloženja ne vidi detaljna struktura troškova.