Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Obavezati Vladu da reši probleme u oblasti borbe protiv korupcije i pristupa informacijama

Transparentnost Srbija poziva Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, da na današnjoj sednici (ponedeljak, 26.12.2022, od 14.30 časova) utvrdi zaključke koji bi Vladu Srbije obavezali da reši probleme na koje je ukazano u godišnjim izveštajima Agencije za sprečavanje korupcije i Poverenika za informacije.

Skupština treba da obaveže Vladu da predloži izmene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja koje bi omogućile pravo žalbe Povereniku u slučajevima kada informacije uskraćuju Vlada, Predsednik, Vrhovni kasacioni sud, Republičko javno tužilaštvo, Ustavni sud, Narodna banka i sama Skupština, što sada nije moguće. U praksi je dokazano da drugi vid zaštite, vođenje upravnog spora pred Upravnim sudom, krajnje neefikasan. Vlada takođe treba da obezbedi izvršenje svih konačnih, izvršnih i obavezujućih rešenja Poverenika.

Dodatnu aktuelnost našim predlozima daje činjenica da se jedna od preporuka GRECO, koje Srbija treba da se ispuni do 30.9.2023, odnosi upravo na ova pitanja.

U vezi sa izveštajem Agencije, TS je ukazala na nužnost izmena Zakona o lobiranju i Zakona o sprečavanju korupcije, radi ispunjavanja preporuka GRECO. Izmene Zakona o lobiranju bi trebalo da urede „neformalno lobiranje“ i da obezbede javnost evidencija o lobističkim kontaktima. Kao što smo ukazali u nedavno objavljenom istraživanju, za četiri godine primene ovog zakona prijavljeno je samo sedam lobističkih kontakata, iako je u tom periodu doneto na hiljade propisa koji utiču na interese velikog broja privrednih subjekata i građana, tako da je očigledno da eventualni uticaji na njihovo kreiranje i izmene ostaju skriveni.

Kada je reč o Zakonu o sprečavanju korupcije, nužne izmene se tiču uređenja sukoba interesa kod savetnika visokih funkcionera i unapređenje pravila o sprečavanju zloupotrebe javnih resursa. Slično tome, TS je u dopisu poslanicima podsetila i na izveštaj ODIHR nakon aprilskih izbora, koji ukazuje na neophodnost poboljšanja pravila za finansiranje izborne kampanje, što je takođe jedno od pitanja iz nadležnosti Agencije.

TS podseća da su zaključci koji se usvajaju povodom izveštaja nezavisnih organa bili sadržajni samo jedne godine (2014), a čak je i tada Skupština propustila da prati njihovo sprovođenje. Pored toga, izveštaji se obično razmatraju sa velikim kašnjenjem, što je slučaj i ove godine.