Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Objavljivanje Indeksa percepcije korupcije - CPI 2022 Transparency International

Organizacija Transparentnost – Srbija vas poziva da prisustvujete konferenciji za medije

Predstavljanje najznačajnijeg globalnog rangiranja zemalja po percepciji korupcije – CPI 2022: Gde je Srbija na listi?

Konferencija će biti održana u utorak, 31. januara 2023. godine, sa početkom u 10 časova, u Medija centru (Terazije 4, sala na II spratu)

Rezultate indeksa percepcije korupcije za 2022. poređenje sa ranijim godinama i drugim državama, kao i glavne probleme i prioritete za borbu protiv korupcije u Srbiji za 2023. predstaviće: 

  • Bojana Medenica, izvršna direktorka Transparentnost Srbija
  • Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnost Srbija

Svi učesnici će dobiti potpun materijal o istraživanju na samoj konferenciji. Materijal će neposredno pred početak konferencije biti postavljen na sajt TS www.transparentnost.org.rs,  na stranicu posvećenu CPI.

Materijal i komentari se ne mogu dobiti ranije budući da su pod embargom Transparency International do 31. januara 2023. godine.

Na konferenciji nije obezbeđen prevod, ali će ključni materijali biti dostupni i na engleskom jeziku.

Pogledajte rezultate za prethodne godine na sajtu TS.

Predstavljanje Indeksa percepcije korupcije Transparency International za 2022.

Kakvu predstavu o korumpiranosti državnih funkcionera i javnih službenika u Srbiji imaju oni koji sa njima posluju ili koji o tome savetuju poslovne ljude, vlade i međunarodne institucije? Da li se promenila slika stanja o Srbiji u odnosu na ranije godine? Kako stojimo u odnosu na susede? Koje su zemlje najviše napredovale, a kod kojih je zabeležen pad?

Odgovore na ova pitanja pruža Indeks percepcije korupcije (CPI), najznačajnije rangiranje zemalja po percepciji korupcije u javnom sektoru. To istraživanje već dvadeset osmu godinu za redom predstavlja vodeća antikorupcijska organizacija na globalnom nivou, Transparency International.

Rezultati i rangiranje za 2022. godinu biće predstavljeni 31. januara 2023. u svim ograncima Transparency International u svetu. Pored rezultata Srbije za 2022, Transparentnost Srbija će predstaviti poređenje sa ranijim rezultatima, poređenje sa zemljama regiona. Predstavićemo šta je, po našem mišljenju, uticalo na ovogodišnji indeks Srbije i šta bi trebalo da budu glavni prioriteti za borbu protiv korupcije.

Na tabeli za 2022. godinu, koja će biti dostupna na konferenciji, biće rangirane 184 zemlje i teritorije, bodovane na skali od 100 (veoma ‘čiste’) do 0 (veoma korumpirane).

Podsećamo da je u prethodna dva istraživanja, Srbija imala indeks 38, a dve uzastopne godine pre toga 39. Sa takvim indeksom, Srbija je među zemljama sa veoma rasprostranjenom korupcijom.

Važno je napomenuti da Indeks percepcije korupcije ne predstavlja statistiku presuda, krivičnih prijava, optužnica, ne meri broj usvojenih zakona, niti broj slučajeva sitne korupcije sa kojima se susreću građani.

Transparency International, na osnovu svoje metodologije, sačinjava Indeks percepcije korupcije kao „agregatni indeks“, uzimajući u obzir 13 relevantnih istraživanja koja mere percepciju o korumpiranosti javnog sektora. Ta istraživanja predstavljaju mišljenje ili utisak koji o korumpiranosti državnih funkcionera i javnih službenika imaju oni koji sa njima posluju ili koji o tome savetuju poslovne ljude, vlade i međunarodne institucije. Uglavnom je reč o ispitanicima iz inostranstva. Istraživanja moraju biti objavljena u poslednja 24 meseca i moraju postojati makar tri takva izvora podataka da bi zemlja bila rangirana. Srbija je u posmatranom periodu bila posmatrana u osam relevantnih istraživanja, što omogućava visok nivo pouzdanosti podataka.