Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Izveštaj Evropske komisije – blagonaklon zaključak o napretku i brojni nerešeni problemi

Ocena Evropske komisije[1] o „ograničenom napretku“ Srbije u borbi protiv korupcije je previše blagonaklona. S druge strane, izveštaj EK je značajan, jer ukazuje na neke od najvažnijih nerešenih problema, uključujući direktno ugovaranje nabavki za infrastrukturne projekte, nezakonito v.d. stanje u javnoj upravi i javnim preduzećima, činjenicu da nije unapređen pravni okvir za finansiranje kampanje, odsustvo saradnje Vlade sa Savetom za borbu protiv korupcije, kao i to što nakon presuda za korupciju nema podataka o oduzimanju imovine stečene krivičnim delom.

U oblasti borbe protiv korupcije, na pozitivnu ocenu su uticala tri faktora. Prvi je to što je nešto rađeno u vezi sa pet neispunjenih preporuka GRECO iz četvrtog kruga evaluacije, koje je inače trebalo ispuniti još 2016. godine. Zaista, neke aktivnosti su preduzete kada je reč o vrednovanju rada tužilaca i izboru glavnih tužilaca. S druge strane, nije ni pokušano da se izmeni skupštinski Poslovnik, kako bi se sprečile manipulacije u vezi sa hitnim postupkom razmatranja zakona, a ministar pravde je i dalje član Visokog saveta tužilaštva, nasuprot preporuci GRECO. Dalje, izveštaj konstatuje povećanje broja konačnih osuda u predmetima koje vodi Tužilaštvo za organizovani kriminal (sa 19 iz 2021. na 21 u 2022. godini), ali i pad broja osuda kada je reč o predmetima iz nadležnosti viših javnih tužilaštava (212 u odnosu na 255). EU konstatuje da je izrađen predlog antikorupcijske strategije, ali i to da njen kvalitet još uvek nije zadovoljavajući. Predsednica Vlade ja najavila usvajanje ovog dokumenta u naredna „dva do tri meseca“[2], pri čemu je neizvesno da li će u tom periodu biti formirana nova Vlada.

Ocena o „izvesnom napretku“ kada je reč o javnim nabavkama vezana je za ukidanje posebnog Zakona o linijskoj infrastrukturi, što je bila jedna od ključnih preporuka. Iako se konstatuje da je donet poseban zakon za EXPO 2027, koji će na sličan način isključiti nabavku veoma vrednih javnih radova iz sistema javnih nabavki, ocena nije umanjena, niti se ukidanje ovog zakona pominje kao jedna od preporuka. I dalje se među najvećim problemima ističe ugovaranje nabavki na osnovu međudržavnih sporazuma Srbije sa trećim zemljama, suprotno pravilima EU, ali i to da je prikazana vrednost tako izuzetih nabavki niska u odnosu na broj projekata koji se sprovode na osnovu takvih izuzetaka.

Izveštaj EK podseća i na neispunjene obaveze iz Medijske strategije uključujući i nerešeno pitanje oglašavanja javnog sektora u medijima.

Ukupna ocena je da korupcija „preovlađuje u mnogim oblastima i da je to razlog za zabrinutost“. EK ističe i da je potrebna „snažna politička volja da bi se delotvorno rešavali problemi korupcije, kao i robustan odgovor krivičnog pravosuđa na slučajeve korupcije na visokom nivou“.

 

[1] https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/serbia-report-2023_en

[2] https://www.srbija.gov.rs/vest/746442/u-izvestaju-ek-nije-zabelezeno-nazadovanje-ni-u-jednoj-oblasti.php