Business Joomla Themes by Justhost Reviews

TS poziva MUP i VJT da objave dodatne informacije o svom postupanju u vezi sa izbornim nepravilnostima

Informacije koje su javnosti predstavili Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao i Više javno tužilaštvo u Beogradu, povodom tvrdnji o nezakonitosti u biračkom spisku i kupovini glasova, nisu dovoljne da otklone javno iznete sumnje.

Transparentnost Srbija je zato pozvala MUP i VJT u Beogradu da objave dodatne podatke o svom postupanju i evidencijama koje vode.

Kada je reč o MUP, objavljivanje informacija o ukupnom broju građana koji su na određeni dan imali prebivalište u Beogradu pred ove izbore i u prošlosti, nije dovoljna da otkloni sumnje u to da su neki građani fiktivno menjali prebivalište da bi učestvovali na izborima u glavnom gradu.

Zato bi MUP trebalo da objavi podatke iz kojih se može videti datum i opština prijave i odjave prebivališta svakog punoletnog lica, ali bez ličnih imena i JMBG. Pretragom tih podataka svako bi mogao da utvrdi da li je u periodu pred ove ili neke ranije izbore došlo do pojačane migracije birača u mesta u kojima se održavaju lokalni izbori i u kojoj meri.

MUP bi trebalo da obavesti građane o tome u koliko slučajeva je vršio proveru ispunjenosti uslova za prijavu promene prebivališta. U inicijativi MUP, Transparentnost je takođe ukazala da su sumnje u fiktivno preseljenje birača javno iznete ne samo kada je u pitanju Beograd, već i opština Surdulica.

Povodom javno iznetih tvrdnji da pojedina lica imaju prijavljena aktivna prebivališta i na teritoriji Srbije i drugih država, što je nezakonito, TS je zatražila od MUP da dostavi informacije o tome da li prilikom upisa prebivališta vrši proveru ispunjenosti uslova i na koji način proverava da li isto lice ima aktivno prebivalište i na teritoriji druge države.   

Iz saopštenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu može se zaključiti da to tužilaštvo, kao ni osnovna javna tužilaštva iz Beograda, ni u jednom slučaju nisu na sopstvenu inicijativu istraživali da li je učinjeno neko krivično delo u vezi sa decembarskim izborima. Naime, u tom saopštenju je objavljen samo pregled podnetih krivičnih prijava koje su tužilaštvima podnosila druga lica. Ukoliko je to zaista slučaj, tužilaštvo nije ispunilo jednu od svojih zakonskih obaveza – da „preduzme krivično gonjenje kada postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti“. Takvi osnovi sumnje, pa i više od toga, bili su dostupni tužilaštvu iz medijskih objava tokom izborne kampanje.

Transparentnost je VJT u Beogradu ukazala na dva takva slučaja, u kojima je tužilaštvo trebalo da reaguje ne čekajući krivičnu prijavu. Prvi se odnosi na slučaj kada je grupa stanovnika Novog Beograda zajedno sa kandidatom za narodnog poslanika Dejanom Tomaševićem, javno ponudila svoj glas njegovoj izbornoj listi u zamenu za asfaltiranje lokalnog puta. Drugi slučaj odnosi se na objavljene snimke koji pokazuju da su pojedina lica angažovana u Kol-centru SNS bila uslovljena dobijanjem posla time da glasaju za tu stranku na izborima i da o tome dostave dokaz. Da stvar bude čudnija, u ovom drugom slučaju je, prema javno dostupnim informacijama, dvoje kandidata za narodne poslanike podnelo i krivičnu prijavu. Međutim, ta prijava i postupanje po njoj se uopšte ne pominje u saopštenju beogradskog VJT.