Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Troškovi beogradske kampanje – šta je prikazano, a šta nedostaje

euri i dinari hor malaIako je na beogradskim lokalnim izborima bilo 14 izbornih lista, a rok za predaju konačnih finansijskih izveštaja je istekao pre šest dana, za sada je ih objavljeno samo devet. Sudeći po informacijama koje su objavljene na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije, o finansiranju beogradske kampanje izveštaj još nije podnela grupa građana „MI – Glas iz naroda – Aleksandar Jerković“, kojoj je za finansiranje izborne kampanje iz budžeta Grada za finansiranje kampanje pripalo 5,260,805.63 dinara. Nedostaju i izveštaji za četiri liste koje nisu prešle cenzus, niti su ostvarile pravo na budžetsko finansiranje – „Da se vojska na Kosovo vrati – Miša Vacić“, Stranka pravde i pomirenja, grupa građana „Ćale ovo je za tebe“ i Čedomir Jovanović – mora drugačije. U ovim slučajevima se može govoriti o istrajnosti u kršenju zakonskih obaveza, jer za tri od pomenutih pet izbornih lista nisu podneti ni preliminarni finansijski izveštaji, dok su „MI – Glas iz naroda – Aleksandar Jerković“ i SPP podneli preliminarne izveštaje koji nisu sadržali čak ni troškove overe potpisa, iako je postojala obaveza da se tu prikažu svi troškovi nastali zaključno sa 2.12.2023.

Kad je reč o sadržini samih izveštaja, ubedljivo najveću potrošnju prijavila je lista SNS, koja je pored 26 miliona budžetskih dotacija za izbore za ovu kampanju iskoristila i preko 90 miliona dinara prenetih sa stalnog računa stranke. Najveći deo rashoda čine „zakupljeni termini“ koji su emitovani na TV Pink (48 miliona dinara) i Superstar TV (4,1 milion). Pri tom ostaje nejasno kako su ovi troškovi nastali, budući da medijska pravila već duže vreme ne prepoznaju mogućnost plaćene promocije koja bi trajala duže od 12 minuta u okviru jednog punog sata. Pored troškova oglašavanja na ovim medijima, SNS je prikazala i isplatu 18,5 miliona dinara marketinškoj agenciji za „emitovanje oglasnog materijala na TV stanicama“, bez preciziranja o kojim televizijama je reč.   

U izveštaju liste „Srbija protiv nasilja“ prikazani su troškovi od 23,3 miliona dinara, od kojih 99% potiče iz budžeta Grada. Lista SPS je pored budžeta koristila i blizu 2 miliona sredstava sa stalnog stranačkog računa, a ukupno prijavljeni trošak je 6,7 miliona dinara. Koalicija NADA je u kampanju uložila i 4,2 miliona dinara sa stalnog stranačkog računa, a ukupno prijavljeni troškovi su blizu 10 miliona dinara, od čega se najveći deo odnosi na bilborde.

Iako je Beograd bio glavno poprište sučeljavanja na decembarskim izborima, prijavljeni troškovi kampanje za glavni grad su relativno skromni, zato što će najveći deo tih rashoda biti pripisan kampanji za parlamentarne izbore. Rok za njihovo podnošenje je 12.2.2024. Transparentnost Srbija je ranije ukazala na krupne nedostatke u preliminarnim finansijskim izveštajima za parlamentarne izbore.