Business Joomla Themes by Justhost Reviews

TS dostavila Skupštini predloge za realizaciju preporuka iz izveštaja ODIHR

Transparentnost Srbija dostavila je Skupštini Srbije i vladinoj Radnoj grupi za unapređenje izbornog procesa predloge u vezi sa realizacijom pojedinih preporuka iz konačnog izveštaja ODIHR posle izbora iz decembra 2023 i neispunjenih preporuka posle ranijih izbora.

TS je o nalazima monitoringa decembrskih izbora, kao i u prethodnim ciklusima, informisala Posmatračku misiju ODIHR, javnost u Srbiji, kao i poslanike Evropskog parlamenta tokom diskusije o rezoluciji koja se odnosi na izbore u Srbiji.

S druge strane, ni pre ni posle decembarskih izbora nije bilo prilike da TS o ovim pitanjima diskutuje sa predstavnicima državnih organa Srbije. Naime, pomenuta Radna grupa Vlade Srbije je poslednji put zatražila mišljenje o realizaciji preporuka ODIHR (iz 2020) od organizacija civilnog društva u proleće 2021. godine, a u međuvremenu su objavljena još dva izveštaja ODIHR sa preporukama.

Iako se u ključnoj preporuci ODIHR i sada, kao i nakon prethodnih izbora, traži da se sve neophodne izmene zakonodavstva iniciraju kroz „inkluzivni konsultativni proces“ i da Radna grupa „treba da funkcioniše potpuno transparentno, uz uključivanje relevantnih aktera, kao što su organizacije civilnog društva“, to nije učinjeno.

TS je u dopisu poslatom uoči sednice Kolegijuma parlamenta na tu temu, zakazane za 1. april, naglasila da je Vlada do sada objavljivala informacije samo o radu na 25 preporuka iz poslednjeg izveštaja ODIHR. Iz toga se može zaključiti da ova Radna grupa uopšte nije razmatrala na koji način bi mogle da se ispune preporuke koje je ODIHR dao nakon ranijih izbora (2017, 2020 i 2022), a koje nisu ispunjene. To je direktno suprotno onom što stoji kao uvod za 25 preporuka iz poslednjeg izveštaja.

Uzimanje u obzir ranijih preporuka ODIHR je od ključnog značaja za ostvarivanje suštinskog pomaka u unapređenju izbornog procesa. Tako se već sedam godina, u svim izbornim ciklusima, ponavlja ili podseća na to da nije ispunjena preporuka prema koja se odnosi na razdvajanje aktivnosti koje javni funkcioneri preduzimaju u službenom svojstvu od onog što čine kao učesnici izbora.

Takođe se od 2017. godine ponavlja da je neophodno da „državni organi preduzmu odlučne mere kako bi se sprečio pritisak na birače, uključujući zaposlene u javnom sektoru, kao i da se temeljno moraju istražiti slučajevi iznuđivanja i sankcionisati osobe odgovorne za to“. 

Među neispunjenim preporukama iz ranijih izbornih ciklusa jedna od najbitnijih je ona koja se odnosi na uvođenje ograničenja na rashode u kampanji.

TS je u dopisu predstavila sve neispunjene ili delimično ispunjene preporuke iz prethodnih ciklusa, sve preporuke date posle decembarskih izbora i iznela predloge i komentare u vezi sa onim preporukama koje su iz oblasti koje TS prati.

Ceo dokument dostupan je na sajtu TS.