Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Konferencija: Rasipanje javnih resursa i kako ga sprečiti

Transparentnost Srbija (TS) i Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) pozivaju vas na konferenciju: Rasipanje javnih resursa i kako ga sprečiti

Beograd, utorak 9. jul. 2024, 10.00 – 12.00

Envoy kongresni centar, Gospodar Jevremova 47

Dnevni red:

10.00 – 10.05                    Nemanja Nenadić, programski direktor, Transparentnost Srbija

10.05 – 10.10                    Milica Šarić, direktorka, Centar za istraživačko novinarstvo Srbije

10.10 – 10.20                    Koje mere predviđa predlog nove antikorupcijske strategije u oblasti  javnih finansija, Bojana Šćepanović, državni sekretar, M. pravde

10.20 – 10.30                    Šta pokazuje izveštaj Fiskalnog saveta o upravljanju kapitalnim projektima, predstavnik Fiskalnog saveta Marko Milanović, specijalni savetnik

10.30 – 10.40                    Tehnička pauza i izjave za medije

10.40 – 10.50                    Predstavljanje on-line igre „Kako namestiti javnu nabavku – Dobar, loš, korumpiran“ – Anđela Jovanović, CINS

10.50 – 11.00                    Predstavljanje glavnih nalaza monitoringa TS – šta treba promeniti da bi se sprečilo ili umanjilo rasipanje javnih sredstava – Zlatko Minić, TS

11.00 – 12.00                    Diskusija

Obezbeđen je simultani prevod na engleski jezik i obrnuto

O čemu ćemo govoriti: Transparentnost Srbija i CINS su se u proteklih 18 meseci bavili otkrivanjem, analizom i predstavljanjem mehanizama i konkretnih slučajeva rasipanja javnih resursa, i ukazivali na moguće načine za povećanje transparentnosti, odgovornosti i nadzora.

 

Konferencija je deo projekta koji je podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Holandije u okviru programa MATRA. Sva izložena mišljenja pripadaju isključivo Transparentnosti Srbija i CINS i ne može se na bilo koji način smatrati da odražavaju stavove donatora.