Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Propuštene prilike za prevenciju korupcije u izvršnoj vlasti i policiji

Ocena GRECO-a da je Srbija za dve godine ispunila samo jednu od 24 preporuke iz petog kruga evaluacije dovodi u pitanje postojanje strateškog opredeljenja i volja za suzbijanje korupcije, ali i potvrđuje nalaze TS sa početka ove godine.

Nedovoljno postupanje vlasti je još teže razumljivo, kada se uzme u obzir da je ispunjenje svih preporuka GRECO navedeno kao jedan od glavnih zadataka u izveštaju Evropske komisije za Srbiju iz novembra. Štaviše, u ekspozeu novog predsednika Vlade ove obaveze Srbije se uopšte ne pominju, niti planovi da se u vezi sa njima nešto učini.

Ovaj krug evaluacije odnosi se na sprečavanje korupcije u vrhu izvršne vlasti i policiji, a mnoge od preporuka su veoma značajne, naravno, kad bi zaista bile ispunjene.

Iako se kao razlog za neispunjavanje pojedinih preporuka navodi to da nacrti izmena zakona na kojima se radilo (Zakon o sprečavanju korupcije, Zakon o unutrašnjim poslovima), još nisu usvojeni, to sigurno ne može biti opravdanje kod mnogih preporuka. Nije postojala ni jedna pravna prepreka da Vlada i sva ministarstva objave informacije o tome ko su posebni savetnici, da se svi zakoni iznose na javnu raspravu, da Vlada izabere nedostajuće članove Saveta za borbu protiv korupcije i počne da razmatra izveštaje ovog tela ili da direktor Agencije predvidi u planu kontrole izveštaja o imovini i prihodima proveru podataka koje su dostavili najviši funkcioneri izvršne vlasti - novi ili odlazeći članovi Vlade i predsednik Republike. 

U kontekstu brojnih sumnji na skrivene uticaje na odluke koje predlaže izvršna vlast, naročito zabrinjava to što nije bilo nikakvog pomaka kada je reč o većoj javnosti lobiranja, niti unapređenja zaštite pravna na pristup informacijama koje se traže od Vlade Srbije. U vezi sa poslednjim pitanjem podsećamo da TS već sedam godina vodi upravne sporove protiv Vlade Srbije zbog upornog i neosnovanog odbijanja da se obelodani studija opravdanosti koncesije za beogradski aerodrom.