Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Prioriteti antikorupcijske politike

Transparentnost – Srbija je 26. maja objavila a 28. maja uputila parlamentarnim strankama spisak prioriteta novog saziva Narodne skupštine i Vlade, oko kojih bi, po viđenju naše organizacije, trebalo da bude postignuta opšta saglasnost na političkoj sceni, kako bi borba protiv korupcije u Srbiji bila efikasna i sveobuhvatna.