Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Kampanja za usvajanje zakona o zaštiti uzbunjivača

 

Uzbunjivači ili „duvači u pištaljku“ otkrivaju više od polovine svih prevara, pokazala su istraživanja koja su u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama sprovele revizorske firme i udruženja istražitelja prevara. Međutim, u strahu od odmazde, samo 2,5 odsto zaposlenih spremno je da o zloupotrebama koje su uočili obavesti državne organe ili javnost.

 

Da bi se duvači u pištaljku zaštitili od progona, a društvo dobilo efikasno sredstvo za borbu protiv korupcije i drugih zloupotreba, neophodan je zakon o zaštiti uzbunjivača. Zato Transparentnost Srbija, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, portal Pištaljka i Koalicija za nadzor javnih finansija pokreću kampanju za usvajanje tog zakona. Pozivamo građane da preko Fejsbuk stranice „ZA zakon o zaštiti uzbunjivača“ podrže ovu kampanju.

 

Evropska komisija je u izveštaju uz mišljenje o kandidaturi Srbije navela da je praktična primena zaštite uzbunjivača i dalje slaba, iako je stupanjem na snagu Pravilnika o zaštiti uzbunjivača koji je usvojila Agencija za borbu protiv korupcije  poboljšana pravna osnova za tu zaštitu.

 

„Mora se ojačati zaštita uzbunjivača“, zaključila je Evropska komisija.

 

Ranije su podršku usvajanju zakona o zaštiti uzbunjivača najavili Zaštitnik građana, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Agencija za borbu protiv korupcije i Savet za borbu protiv korupcije.

 

U Beogradu, 18. oktobra 2011.

 

Transparentnost Srbija

 

Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije

 

Pištaljka

 

Koalicija za nadzor javnih finansija