Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Oprezno sa izmenama Zakona o javnim nabavkama

Saopštenje za javnost:

 

 

 

Oprezno sa izmenama Zakona o javnim nabavkama

 

 

 

Transparentnost – Srbija, smatra najavu državnog sekretara ministarstva finansija da će tokom oktobra Vlada usvojiti predlog izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama i da će to učiniti bez javne rasprave veoma opasnom po kvalitet ovog zakona i njegovu buduću primenu.

 

 

 

Transparentnost – Srbija je više puta javno ukazivala na pojedine odredbe Zakona o javnim nabavkama koje bi trebalo izmeniti, odnosno na pitanja koja bi trebalo urediti ovim zakonom, a trenutno nisu. Međutim, to ni u kojem slučaju ne znači da bi takve izmene trebalo pripremati na brzinu ili bez diskusije. Zanimljivo je da je Ministarstvo finansija još početkom leta počelo sistematski da priprema Strategiju za reformu sistema javnih nabavki, što je primer dobre prakse. Naša organizacija je uputila predloge za izmenu i dopunu nacrta ovog akta, koji je po našoj oceni kvalitetan ali mu nedostaju pojedini bitni segmenti, a najviše vizija buduće uloge pojedinih organa u ovom sistemu. Inače, konačan tekst Strategije nije do sada predstavljen javnosti. Uprkos tome, najavljene su brze izmene postojećeg zakona.

 

 

 

Za razliku od opisanog načina, Transparentnost – Srbija smatra da je jedini ozbiljan pristup reformi sistema javnih nabavki, koji je u Srbiji vredan oko tri milijardi evra na godišnjem nivou, da se nakon Strategije donese akcioni plan sa zaduženjima pojedinih organa, i da se posle toga pripreme kvalitetne izmene zakona. Imajući u vidu da se već u nacrtu Strategije navodi potreba za izmenama većeg obima (npr. centralizovano organizovanje javnih nabavki, jačanje kontrolnih mehanizama), Transparentnost – Srbija se zalaže da i pre izmena zakona bude organizovana javna rasprava, kako bi se došlo do najboljih rešenja.

 

 

 

Transparentnost – Srbija

 

 

 

Beograd, 12. septembar 2011.