Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Pregled promena u Zakonu o lokalnim izborima

Transparentnost - Srbija je objavila pregled promena u Zakonu o lokalnim izborima i kratak komentar pojedinih odredaba, kao i mogućih dilema u njihovoj primeni, pogotovo kada je reč o "ličnom" podnošenju ostavke i raspodeli mandata sa koalicionih lista.