Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Komentar pojedinih odredaba novousvojenog Zakona o energetici sa stanovišta korupcije

Transparentnost - Srbija objavila je komentar pojedinih odredaba novousvojenog Zakona o energetici sa stanovišta korupcije i borbe protiv korupcije. Ovaj veliki zakonski tekst je usvojen po hitnoj proceduri koja ne odgovara njegovom značaju i obimu.

Zakon sadrži mnoge norme koje predstavljaju potencijalni rizik od korupcije, budući da se odnose na određivanje uslova za obavljanje pojedinih delatnosti i izdavanje dozvola i odobrenja. Takođe, u zakonskom tekstu se dosta pažnje posvećuje zaštiti "komercijalno osetljivih podataka" a mnogo manje obezbeđivanju proaktivnog pristupa informacijama koje su od javnog značaja.
Zakon je neprecizan u pogledu odredaba o organizovanju javnog tendera za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije.

Veliki problem u vezi sa ovim zakonom predstavlja nejasan pravni status Agencije za energetiku u ustavnopranom sistemu Srbije, nejasan položaj funkcionera Agencije. Najzad, u vezi sa ovim zakonom, treba istaći da su neposredno pre usvajanja ovog zakona izabrani članovi Saveta Agencije za energetiku po odredbama starog zakona, što rađa sumnju da neki od kandidata nisu ispunjavali uslove po novom propisu. U svakom slučaju, takvim postupkom su bitno oštećeni interesi potencijalnih kandidata za mesto u ovom telu, koji nisu imali mogućnost da se jave na konkurs čije se organizovanje predviđa novim zakonom.