Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Javna preduzeća – v.d. stanje, transparentnost i (ne)stručnost menadžmenta

Transparentnost Srbija vas poziva na konferenciju:

„Javna preduzeća – v.d. stanje, transparentnost i (ne)stručnost menadžmenta“

koja će se održati 9. juna 2021. u prostoru Medija centra (Terazije 3)  sa početkom u 11h

U ime organizacije Transparentnost Srbija govoriće:

Nemanja Nenadić i Zlatko Minić

Na konferenciji ćemo predstaviti odgovore na sledeća pitanja:

Da li se primenjuju odredbe zakona o javnosti podataka u vezi sa radom javnih preduzeća i da li postoje preduzeća u državnom vlasništvu spremna da odu i korak dalje i prihvate više standarde transparentnosti;

Kako se biraju direktori i članovi nadzornih odbora u javnim preduzećima – da li se proverava njihova stručnost ili samo partijska pripadnost;

Koliko republičkih javnih preduzeća trenutno ima direktore izabrane na konkursu, a koliko ih nikada, niti jedan dan, nisu imala.

 

O projektu: U okviru projekta "Javna preduzeća - profesionalizacija, transparentnost i pravne posledice kršenja zakona" smo utvrdili Indeks transparentnosti javnih preduzeća i preduzeća u državnom vlasništvu (PETRA 2021 - Public Enterprises Transparency Index 2021), istražili ispunjavanje zakonskih obaveza u vezi sa stručnošću menadžmenta javnih preduzeća i uputili niz inicijativa koje su imale za cilj da se razreši nezakonito v.d. stanje u javnim preduzećima.

Istraživanje PETRA 2021, koje je deo ovog projekta, meri i ocenjuje transparentnost javnih preduzeća i preduzeća u državnom vlasništvu na osnovu 30 indikatora. Istraživanje je sprovedeno i 2019. godine i mogu se uporediti podaci po preduzećima, po gradovima ili u celini, na osnovu uzorka od 33 JP i JKP.  

Na osnovu drugog uzorka, od 32 lokalna javna preduzeća u kojima su u drugoj polovini 2020. godine raspisani konkursi za izbor direktora, istražili smo da li direktori, v.d. direktori i članovi nadzornih odbora ispunjavaju zakonske uslove za te pozicije.

Iako republička JP nisu obuhvaćena delom istraživanja koje se bavilo stručnošću novoizabranih direktora i članova NO (jer konkursi nisu okončani ni nakon četiri godine), TS je, ipak, u okviru utvrđivanja stanja na republičkom nivou (da li su sprovedeni konkursi) i prikupljanja podataka o konkursima (iz službenih glasila, sa sajtova preduzeća, slanjem zahteva za pristup informacijama od javnog značaja preduzećima i Ministarstvu privrede) postigla značajan rezultat – formiran je dokument sa svim podacima o konkursima, razrešenjima i imenovanjima direktora i v.d. direktora u svim republičkim javnim preduzećima i drugim preduzećima u vlasništvu Republike, na koje se u postupku izbora direktorka primenjuje Zakon o JP. TS je utvrdila kojim v.d. direktora je istekao mandat i pokrenula niz inicijativa da se reši status ovih građana koji bez pravnog osnova upravljaju javnim preduzećima.

 

Ovaj projekat je podržan od strane Fondacije za otvoreno društvo Srbija. Sva izložena mišljenja pripadaju TS i ne može se smatrati da odražavaju stavove donatora.