Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Predstavljanje LTI 2021

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i organizacija Transparentnost Srbija (članica međunarodne mreže Transparency International) predstaviće 14. juna maja Indeks transparentnosti lokalne samouprave LTI 2021. TS je na osnovu 95 indikatora ocenila i rangirala transparentnost svih 145 opština i gradova u Srbiji.

Pozivamo Vas da učestvujete na konferenciji za medije u ponedeljak, 14. juna 2021. u prostoru Dorćol placa (Dobračina 59)  sa početkom u 10.30 na kojoj će biti predstavljeni rezultati za 2021. godinu.

Dnevni red:

10.30 – 10.35  Pozdravne reči i uvodne primedbe - programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić

10:35 – 10.40  Poruka podrške, predstavnik USAID-a, vrsilac duznosti direktora misije Shanley Pinchotti

10:40 - 10:45  Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović

10:45 – 11:00  Predstavljanje LTI 2021 - saradnik TS Zlatko Minić

11:00 – 11:15  Obraćanje predsednika/gradonačelnika tri najbolje rangirane jedinice lokalne samouprave

od 11:15 Pitanja i odgovori, diskusija

 

Konferencija će uživo biti prenošena i na Facebook stranici Transparentnosti Srbija.

 

Nekoliko dodatnih informacija i metodoloških napomena

Indeks transparentnosti lokalne samouprave LTI 2021 predstavlja istraživanje, ocenjivanje i rangiranje 145 jedinica lokalne samouprave i 25 gradskih opština u Srbiji, koje sprovodi Transparentnost Srbija. Ovo je peti put da TS sprovodi ovo istraživanje. Prema metodologiji TS, indeks transparentnosti se izračunava kao zbir poena dobijenih na osnovu odgovora na indikatorska pitanja, i kreće se u rasponu od 0 do 100. Ove godine, isto kao i u 2020, korišćeno je 95 indikatora (indikatorskih pitanja). Negativan odgovor donosi 0 bodova, a pozitivan 1 ili 2. Konkretnije, pitanja koja se odnose na pet najvažnijih indikatora transparentnosti („osnovni indikatori“) donose 2 poena za pozitivan odgovor i 0 za negativan, dok preostalih 90 pitanja donose 1 ili 0 poena.

Odgovori na indikatorska pitanja su prikupljani pregledanjem zvaničnih internet prezentacija gradova, opština i gradskih opština. Korišćen je i drugi metod - direktan uvid, posetom svim uslužnim centrima i prostorijama lokalne uprave. Treća grupa izvora su bili odgovori iz samih JLS po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja. Četvrtu grupu izvora predstavljaju podaci pribavljeni od drugih relevantnih organa (Poverenik za informacije od javnog značaja, Agencija za borbu protiv korupcije). Svih 145 gradova i opština je rangirano zajedno, dok je 25 gradskih opština ocenjeno ali ne i rangirano, s obzirom na to da nemaju iste nadležnosti kao opštine.

Konačni rezultat predstavlja status transparentnosti koji je procenjen u trenutku kada je verifikacija finalizirana. Stvarna transparentnost JLS, tj. na njihovim web sajtovima  i u njihovim prostorijama, može se, dakle, razlikovati od statusa u trenutku podnošenja ovog izveštaja.

Važno je napomenuti da loši rezultati u nekim kategorijama ne moraju nužno značiti i da je korupcija raširena u tim oblastima. Slično tome, dobri rezultati nikako ne garantuju da nema korupcije. Transparentnost je samo mehanizam za lakše otkrivanje ili sprečavanje korupcije; konačan uspeh ovih mehanizama zavisi i od mnogih drugih faktora. Takođe, nizak rezultat LTI ne znači nužno da je opština korumpiranija od neke druge koja ima viši LTI, i obrnuto. Činjenica je da bi nizak LTI trebalo da „probudi javnost“, kao i lokalnu upravu i menadžment, dok visoki LTI znače da će koruptivno ponašanje biti teže prikriti, odnosno da ga je lakše otkriti

Podsećamo da su u prošlogodišnjem rangiranju, LTI 2020 tri prvoplasirane lokalne samouprave bile Bečej,  Novi Pazar i Sombor.