Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Koruptivni rizici u propisima i lobiranje u Srbiji

Transparentnost Srbija vas poziva da učestvujete na konferenciji "Koruptivni rizici u propisima i lobiranje u Srbiji" [1]

Konferencija će se održati na platformi ZOOM, u petak 8. oktobra 2021, u periodu od 11.00 do 12.30, na adresi

https://us02web.zoom.us/j/87313202370?pwd=MDBmRm4xWDBZb3dqb3AvM2JCdDJZdz09

(ID - 873 1320 2370, passcode – 180520)

 Dnevni red:

11.00-11.10 Uvod i predstavljanje opštih nalaza o koruptivnim rizicima u propisima, Nemanja Nenadić 

11.10-11.30 Predstavljanje pojedinačnih nalaza analize sa posebnim osvrtom na izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, Robert Sepi, 

11.30-11.40 Koruptivni rizici u nacrtu Zakona o policiji, Rodoljub Šabić, 

11.40-11.45,Dosadašnja primena Zakona o lobiranju, Zlata Đorđević, 

11.45-12.30 Pitanja, odgovori i komentari 

Posle predstavljanja nalaza biće otvoreno vreme za pitanja i odgovore novinara i drugih učesnika, kao i za diskusiju o svim pitanjima koja su od značaja za prepoznavanje i otklanjanje koruptivnih rizika u propisima, kao i lobiranje u Srbiji. Obezbeđen je prevod na engleski.

Kratko o temama konferencije:  

Najopasniji vid korupcije je onaj kada norme koje pogoduju koruptivnim interesima budu ugrađene u propise. Zbog toga je od velikog značaja to što je Zakon o sprečavanju korupcije, koji je u primeni od 1.9.2020. to prepoznao i uveo kao obavezu ministarstava da od Agencije za sprečavanje korupcije zatraže mišljenje o postojanju takvih rizika i načinu da se otklone. Transparentnost je i prilikom donošenja zakona ukazala na potencijalni problem – da obaveza traženja mišljenja postoji samo za zakone iz pojedinih oblasti (carina, porezi, privatizacija, javne nabavke, policija, lokalna samouprava, obrazovanje, zdravstvo, propisi koji su u vezi sa međunarodnim antikorupcijskim dokumentima) iako se koruptivni rizici mogu jednako javiti i u svakoj drugoj oblasti (npr. urbanizam, životna sredina, sport). Pored toga, obaveza traženja mišljenja ne postoji na zakone ili autentična tumačenja koje predlože narodni poslanici. Na konferenciji ćemo predstaviti nalaze istraživanja o tome: 1) u kojim slučajevima ministarstva nisu tražila mišljenje, a morala su; 2) kako je postupala Agencija za sprečavanje korupcije; 3) da li su mišljenja Agencije poštovana ili zanemarena; 4) u kojim zakonima je prepoznat koruptivni rizik, a da nije postojala obaveza traženja mišljenja.

Na osnovu preporuka GRECO, Srbija je krajem 2018. usvojila Zakon o lobiranju. Taj zakon je trebalo da osvetli proces donošenja zakona i drugih opštih pravnih akata. Održane su obuke i registrovano 37 lobista. Predstavićemo nalaze istraživanja sa fokusom na sledeće: 1) da li u Srbiji ima zabeleženih slučajeva lobiranja u najvišim organima vlasti, prema zvaničnim evidencijama; 2) u kojoj meri aktuelni Zakon o lobiranju obezbeđuje javnosti da zna ko utiče na donošenje odluka.

 Napomena: Kompletno istraživanje objavljeno je na sajtu organizacije Transparentnost Srbija, na linku https://www.transparentnost.org.rs/index.php/sr/publikacije 

Spisak zakona koji su bili predmet detaljnih analiza:

 • Nacrt zakona o referendumu i narodnoj inicijativi
 • Nacrt zakona o izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju
 • Nacrt zakona o studentskom organizovanju
 • Nacrt zakona o izmena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Nacrt zakona o referendumu i narodnoj inicijativi
 • Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
 • Nacrt zakona o Zaštitniku građana
 • Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Nacrt zakona o izmenama Ii dopunama Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika
 • Nacrt zakona o zaštiti od buke
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima

 

[1] Izradu ove analize pomogla je Misija OEBS-a u Srbiji. Stavovi izrečeni u analizi pripadaju isključivo autorima i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS-a u Srbiji