Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Zahtev za uklanjanje neistinitog sadržaja i objavljivanje ispravke

TS je uputila portalima  www.Informer.rswww.alo.rs i www.republika.rs   Zahtev za uklanjanje neistinitog sadržaja i objavljivanje ispravke:

Na internet portalima za čije uređivanje ste odgovorni pripisane su mi izjave i zaključci koji mi ne pripadaju, a koje nanose štetu i meni lično i organizaciji Transparentnost Srbija. Naime, čitalac objavljenih tekstova bi mogao da zaključi da ne poznajem ili da pogrešno tumačim odredbe Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, iako je finansiranje političkih stranaka i izbornih kampanja tema kojom se bavimo gotovo 20 godina.

Tako je na portalu „Republika“ objavljen tekst pod naslovom: „NENADIĆ RASKRINKAO VESELINOVIĆA: Uplate u bitkoinima kršenje zakona!“ ispod fotografije je objavljeno „Nemanja Nenadić razotkrio prljave poslove Veselinovića“ a zatim je navedeno da je Nenadić „govoreći o načinu na koji Dobrica Veselinović i udruženje Ne davimo Beograd dobijaju donacije, obrazložio da prilozi i donacije moraju da se uplaćuju na poseban račun za kampanju, a prilozi koji nisu vezani za kampanju idu na račun stranke.“

https://www.republika.rs/vesti/politika/319961/nenadic-raskrinkao-veselinovica-uplate-u-bitkoinima-krsenje-zakona

Na portalu „Informer“ isti tekst, prenet sa „Republike“ i objavljen pod naslovom“ Nenadić ogolio Veselinovića: Uplate u bitkoinima kršenje zakona!”

https://informer.rs/vesti/politika/650592/nenadic-ogolio-veselinovica-uplate-bitkoinima-krsenje-zakona

Na portalu “Alo” isti tekst, prenet sa „Republike“ je objavljen pod naslovom: “NENADIĆ RASKRINKAO DOBRICU VESELINOVIĆA Uplate u bitkoinima kršenje zakona”

https://www.alo.rs/vesti/politika/562799/nenadic-raskrinkao-dobricu-veselinovica-uplate-u-bitkoinima-krsenje-zakona/vest

Kao što se jasno može videti iz izjave Nemanje Nenadića, date „Srpskom telegrafu“, koja je objavljena u broju od 9.11.2021. (stranice 4 i 5), i verno preneta, u pitanju je načelni komentar dozvoljenosti finansiranja političkih subjekata putem bitkoina, a ne komentar dozvoljenosti finansiranja udruženja građana „Ne davimo Beograd“ koje vodi Dobrica Veselinović. Pored toga, u izjavi se izričito navodi sledeće: „Kada je reč o drugim licima (npr. udruženja, neformalne grupe, pojedinci), na njih se Zakon o finansiranju političkih aktivnosti ne primenjuje Kada je reč o drugim licima (npr. udruženja, neformalne grupe, pojedinci), na njih se Zakon o finansiranju političkih aktivnosti ne primenjuje, tako da eventualno primanje uplata u kriptovalutama nije sporno sa stanovišta tog zakona.“

Jedini ispravan zaključak u vezi sa finansiranjem udruženja građana „Ne davimo Beograd“ je potpuno suprotan od onoga koji je naveden u objavljenim naslovima i potpisu ispod fotografije N. Nenadića: pošto udruženja građana nisu „politički subjekti“, finansiranje udruženja ni u kom slučaju ne može biti u suprotnosti sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata jer se taj zakon na njih i ne primenjuje. Taj zaključak ne menja ni činjenica da je na izborima za odbornike u Gradu Beogradu 2018. učestvovala i grupa građana sličnog naziva („Inicijativa ne davimo Beograd – Žuta patka – čiji grad, naš grad“), koja je imala svojstvo političkog subjekta (tokom trajanja te kampanje), budući da Zakon o finansiranju političkih subjekata ne dopušta mogućnost finansiranja političkog subjekta od strane bilo kog udruženja.

Imajući sve navedeno u vidu, predlažemo da objavljeni neistiniti sadržaj uklonite sa internet portala koje uređujete. Ukoliko to ne učinite, zahtevamo da u skladu sa odredbama Zakona o javnom informisanju i medijima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014, 58/2015 i 12/2016 - autentično tumačenje) danas (10.11.2021) objavite, bez izmena i dodataka, ispravku koja sadrži sledeći naslov i tekst, sa istom grafičkom opremom (ista fotografija Nemanje Nenadića) i to u okviru iste rubrike vašeg internet portala na kojoj je objavljen tekst na koji se odnosi ovaj zahtev.

Nemanja Nenadić,

programski direktor TS