Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Transparentnost Srbija u 2021. godini

Za TS je ova godina bila posebno teška jer  smo ostali bez dragog prijatelja i vrednog saradnika. Naš finansijski direktor Danilo Pejović preminuo je 21. aprila 2021.

U protekloj godini, koju je, kao i prethodnu, obeležeila pandemija, TS je, uz sve teškoće i prepreke, uspešno sprovodila svoju misiju – stvaranje ambijenta za promenu društvene klime Srbija, kako bi jednog dana postala zemlja u kojoj je korupcija svedena na nivo koji ne ugrožava u značajnoj meri ostvarenje javnog interesa, poslovne odnose, politički život zemlje, vladavinu prava, izgradnju stabilnih etičkih i kulturnih vrednosti društva, zdravlje, bezbednost i blagostanje građana i zauzimanje željenog položaja u evropskoj i svetskoj zajednici naroda.

Bila je to godina u kojom smo iznedrili niz predloga za unapređenje zakona, što kroz predloge u okviru javnih rasprava, što kroz amandmane koje smo slali poslanicima pred kojima su se nalazili propisi za koje javne rasprave nisu ni organizovane.  Posebno izdvajamo predloge u vezi sa uređivanjem oblasti finansiranja političkih subjekata  i izbornih kampanja i regulisanjem funkcionerske kampanje.  Ponovo je, nažalost, bilo malo sluha za ove predloge.

Sagovornici se još mogu nači na lokalnom nivou, pa je 2021. godina za TS bila godina intenzivne saradnje sa nekoliko opština i gradova u projektima koji bi trebalo da rezultiraju većom transparentnošću i kvalitetnim antikorupcijskim mehanizmima.

Naša organizacija se finansira samo iz projekata koje realizujemo, evo osvrta i na neke od projekata koje smo sprovodili u protekloj godini su (detaljno o svim projektima u rubrici Aktivnosti na sajtu TS):

- Business Integrity Country Agenda (BICA) je istraživanje zasnovano na metodologiji koju je osmislio i razvio Transparency International koja između ostalog, obuhvata analizu zakonskih rešenja i njihove primene, u oblastima relevantnim za borbu protiv korupcije, a u poslovnom okruženju. Nakon štpo smo u prethodnoj godini objavili izveštaj sa preporukama, u 2021. smo radili na zagovaranju za usvajanje i primenu predloženih mera.

Protekla godina bila je jedna od malobrojnih koja nije bila izborna, ali to nije značilo predah od rada na propisima i praksi u vezi sa finansiranjem političkih aktivnosti, transparentnosti izbornih procesa, funkcionerskoj kampanji, ulozi medija u predizbornom periodu. Ukazivali smo na dobre i loše strane predloga koji su se iznedrili iz stranačkih dijaloga, formulisali predloge za izmene nacrta poejdinih propisa koji su se našli na javnoj raspravi, kao i gotove amandmane za one koji su stigli pred poslanike.

- Objavili smo izveštaj o v.d. stanju j javnim preduzećima i redovno ažuriramo celokupan pregled raspisanih konkursa, postavljenja direktora i vršioca dužnosti direktora u svim republičkim javnim preduzećima i preduzećima u državnom vlasništvu. Ponovo smo pokretali inicijative u vezi sa nezakonitostima koje smo identifikovali, a sve je kulminiralo krajem 2021. godine, kada je u žižu interesovanja javnosti dospeo nelegalni vršilac dužnoti direktora Elektrorpoivrede Srbije Milorad Grčić.

- U okviru projekta Pogled na javne nabavke i javno privatna partnerstva u Srbiji, pratili smo promenu novog zakona, analizirali javne nabavke i javno privatna partnerstva iz uzorka, predlagali izmene propisa i objavili sveobuhvatnu publikaciju.

- Indeks transparentnosti lokalnih vlasti LTI 2021 – na osnovu 95 indikatora ocenili smo i rangirali sve gradove i opštine u Srbiji po transparentnosti. To je treće rangiranje zaredom, četvrto kojim su obuhvaćena sve opštine i gradovi, a ukupno peto ocenjivanje od 2015. kada smo uspostavili originalnu metodologiju. Krajem 2021. počeli smo prikupljanje podataka za LTI 2022.

-Uspostavili smo metodologiju za ocenjivanje i rangiranje gradova i opština po nivou otvorenosti za učešće građana u kreiranju budžeta – indeks LIPA. Očekujemo da ćemo ovo istraživanjem sprovesti u drugoj polovini 2022. godine.

- Jačanje parlamentarne demokratije i inkluzivni politički dijalog je trogodišnji projekat započet u 2020. godini u kome sa našim partnerima pokušavamo da unapredimo dijalog, pristup informacijama, da podržimo lokalne skupštine, OCD i relevantne nacionalne aktere u organizaciji javnih rasprava na lokalnom nivou.

- Otvorena vrata pravosuđa, projekat koji realizujemo u koaliciji 12 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, zajedno sa strukovnim udruženjimaa pravosuđa. I u 2021. godini vrata pravosuđa smo otvarali preko video platformi.

- U Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji predsedavamo radnoj grupi za Poglavlje 5 – javne nabavke i javno-privatna partnerstva,

- Sa lokalnim samoupravama sarađivali smo na izradi lokalnih antikorupcijskih planova, na formiranju tela za praćenje sprovođenja planova, na podršci telima na početku rada, na izradi akata za sprovođenje lokalnih antikorupcijskih planova i na unapređenju transparentnosti u oblasti javna preduzeća i javne institucije.

- U okviru projekta Antikorupcijska procena propisa analizirali smo koliko su i kako ministarstva i drugi organi, kao i Agencija za sprečavanje korupcije, poštovali zakonsku obavezu i mogućnost za procenu antikorupcijskih rizika u nacrtima propisa.Takođe smo analizirali sprovođenje Zakona o lobiranju.

- Protiv nekažnjivosti najtežih oblika korupcije na Zapadnom Balkanu i Turskoj – je regionalni projekat koji se bavi „korupcijom velikog obima“ (grand corruption). Pratimo normativna rešenja i praksu gonjenja najozbiljnih oblika korupcije, što uključuje kako slučajeve koji su bili gonjeni tako i one za koje su postojale sumnje u javnosti, ali nisu ispitani. Drugi aspekt projekta je praćenje pojave da se zakoni i drugi opšti pravni akti prilagođavaju pojedinačnim interesima.

- Indeks otvorenosti budžeta je jedno od istraživanja koje redovno sprovodimo,

- Aktivni smo u okviru Koalicije prEUgovor – koja prati reformi u okviru poglavlja 23 i 24,

- Naše Antikorupcijsko savetovalište – ALAC radi već 15 godina. U 2021. imali smo više od 500 obraćanja, od čega su 87 bili ALAC slučajevi. Rešili smo uspešno više od 40%, dok smo preostale rešili, ali nismo uspeli da pomognemo ljudima koji su nam se obratili. U dve trećine slučajeva obraćali su nam se muškarci, a zabeležili smo povećanje broja uzbunjivača koji se obraćaju našem savetovalištu.

- Predstavili smo najveće globalno istraživanje i rangiranje zemalja na osnovu percepcije korupcije – Indeks percepcije korupcije (CPI 2021) Transparency Internationala.

Pored pomenutih tema, u komentarima, izjavama i javnim nastupima bavili smo se i sukobom interesa, problemima na medijskoj sceni, stanjem u nezavisnim telima. Pred kraj godine posebno je u fokusu bilo pitanje vršilaca dužnosti, prvenstveno u javnim preduzećima, ali i u celom javnom sektoru.

U rubrici "Pod lupom" objavili smo 89 komenatra na korupcijske i antikorupcijske aktuelnosti.

Na Fejsbuk stranicu postavljali smo naše komentare, linkove na izveštaje i fotografije sa naših događaja i skupova na kojima smo učestvovali. Odgovarali smo na poruke, one direktne, kao i na komentare. Godinu smo završili sa 36.000 lajkova

Sa medijima i javnošću smo redovno komunicirali. Prema našem pres klipingu, u 2021. u medijima su bile 2.474 vesti o nama i našim aktivnostima ili izjave predstavnika TS.

Na stranici "Inicijative i analize" našeg sajta (transparentnost.org.rs) nalazi se 310 istraživanja, publikacija, analiza, na srpskom i na engleskom, izveštaja o realizovanim projektima, predloga za usvajanje amandmana, izmena propisa, zahteva i inicijativa koje smo slali organima, njihovih odgovori, ili žalbi i tužbi koje smo podnosili u 2021. godini.

Organizovali smo, ili smo učestvovali kao suorganizatori, na 20 konferencija, okruglih stolova ili konferencija za novinare, ne računajući okrugle stolove koje smo organizovali sa predstavnicima lokalnih samouprava u okviru projektnih aktivnosti. Objavili smo 39 saopštenja za javnost.

Redovno, poslednjeg dana svakog meseca, objavljujemo biltene o našim aktivnostima i izbor naših tekstova.

Prisutni smo i na Tviteru - na kraju godine imali smo više od 10.700 pratilaca, što je za 1.000 više nego na kraju prethodne godine. Naš tvit u vezi sa v.d. stanjem u EPS-u imao je više od 2.500 lajkova i 530 retvita.