Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Finansiranje kampanje – vrednost, izveštaji i nepravilnosti

Transparentnost Srbija vas poziva na konferenciju za novinare Finansiranje kampanje – vrednost, izveštaji i nepravilnosti koja će se održati u Medija centru, Terazije 3, u sredu, 6. aprila 2022, sa početkom u 10 časova.

Na ovoj konferenciji predstavićemo:

  • Analizu preliminarnih izveštaja o finansiranju kampanje – ko je podneo izveštaje, šta se iz njih može videti, šta nije prikazano, a šta može biti sporno
  • Konačnu procenu vrednosti TV oglašavanja (po strankama, po TV stanicama i kampanjama)
  • Informacije o vrednosti oglašavanja putem Facebook-a i podatke o zastupljenosti pojedinih partija u kampanji koja je vođena putem bilborda
  • Koji troškovi organizovanja izbora su bili suvišni
  • Koliko će ko dobiti iz budžeta i kako će ta sredstva biti pravdana
  • Slučajeve kršenja pravila o postupanju javnih funkcionera i političkih subjekata u izbornoj kampanji zbog kojih je TS podnela prijave Agenciji za sprečavanje korupcije i Nadzornom odboru i informacije o njihovom postupanju

Nalaze će predstaviti:

  • Nemanja Nenadić, programski direktor TS
  • Aleksandra Ajdanić, istraživač TS
  • Robert Sepi, pravni savetnik TS