Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Reagovanje TS na saopštenje SNS Kruševac

Organizacija Transparentnost Srbija se obratila kruševačkom odboru Srpske napredne stranke povodom njihovog saopštenja koje je preneo Grad i ukazala da su pogrešno interpretirani nalazi istraživanja koje naša organizacija sprovodi:

Povodom vašeg saopštenja objavljenog na stranici gradskog odbora , a u kojem ste se pozvali na nalaze istraživanje Trasparentnosti Srbija („Posebno želimo da istaknemo činjenicu da je nevladina organizacija Transparentnost Srbija ocenila grad Kruševac kao jedan od najboljih u svom radu u Republici Srbiji. To pokazuje da se gradska vlast upravo bori protiv korupcije, zloupotrebe javnih ovlašćenja u privatne svrhe, povećanja transparentnosti rada funkcionera i komunikacije sa građanima.“), neophodno je da vam skrenemo pažnju na sledeće:

Naše istraživanje u kojem su rangirani svi gradovi i opštine u Srbiji zove se Indeks transparentnosti lokalne samouprave (LTI). Kao što se već iz naziva istraživanja vidi, a što je izričito navedeno u opisu metodologije i glavnih zaključaka istraživanja, LTI meri transparentnost gradova i opština, to jest, u kojoj meri su lokalne samouprave učinile dostupnim neke dokumente i informacije, a ne meri niti ocenjuje borbu protiv korupcije u celini. Loši rezultati u LTI rangiranju ne znače nužno da je korupcija rasprostranjena, kao što ni dobri rezultati ne znači da je nema ili da je neće biti. Veća transparentnost je sredstvo da se korupcija lakše otkrije ili spreči.

Inače, grad Kruševac je u poslednjem objavljenom istraživanju bio na 12. mestu, sa 70 od 100 mogućih poena, što znači da postoji i dalje značajan prostor za unapređenje transparentnosti, odnosno ocene, i pored velikog napretka u odnosu na ocenu iz 2021. godine (70. mesto i 49 poena). Iz tabele na stranici internet sajta TS  se može videti u kojim oblastima je grad Kruševac zadovoljio standarde transparentnosti, a gde nije.

Pozivamo Vas da ovaj dopis učinite dostupnim javnosti na isti način kao saopštenje na koji se odnosi.