Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Nevidljivi predlog zakona

Datum kreiranja: utorak, 09 maj 2023

sednice vladeVlada Srbije je još 4. maja 2023. saopštila da je usvojila predlog izmena Zakona o planiranju i izgradnji, kojima se predviđa ukidanje naknade za konverziju. U saopštenju se tvrdi da se tim izmenama „ubrzavaju procedure za izdavanje građevinskih dozvola, ukidaju prepreke, kao što je konverzija uz naknadu, i omogućava da proces izdavanja dozvola bude transparentniji i u cilju veće zaštite građana i onih koji grade.“ Međutim, ove tvrdnje je nemoguće proveriti. Predlog ovog zakona ni pet dana nakon što je navodno razmatran i usvojen na sednici Vlade, nije objavljen na sajtu Vlade (stanje od 9. maja 2023. u  8.00). 

Takođe, očigledno nije dostavljen ni Narodnoj skupštini, pošto ga nema ni na spisku predloženih zakona na skupštinskom sajtu

Kao što smo isticali kada se ideja o promeni zakona pojavila u javnosti, „bez podataka nikakva ozbiljna diskusija ne može da se povede o tome da li treba da se menja zakon. To što je dosadašnji efekat konverzije slab, nije argument, jer malo-malo pa se pojavi inicijativa da to bude besplatno, pa privrednici jednostavno čekaju. A tema je sporna i sa stanovišta upravljanja javnom imovinom, jer je sasvim sigurno da bi cena postignuta u vreme privatizacije za mnoga preduzeća bila znatno viša da su potencijalni kupci mogli da računaju na moguću konverziju, posebno ako je bez nadoknade, što je naročito bilo prisutno kod stečaja."

U međuvremenu je i Savet za borbu protiv korupcije ocenio da je ovaj predlog protivan javnom interesu i Ustavu i pozvao Vladu Srbije da izmene tog akta poništi.

Savet je podsetio da nije prvi put od donošenja Zakona o planiranju i izgradnji da država pokušava suprotno javnom interesu da predloži zakonska rešenja kojima bi se određenim privilegovanim kategorijama ljudi omogućilo sticanje svojine na građevinskom zemljištu bez naknade.

Savet je ocenio da bi se usvajanjem izmena „odgirao i poslednji čin pljačkaške privatizacije u Srbiji“.