Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Zahtev poslanicima da obrazlože objedinjavanje rasprave na poslednjoj sednici

Datum kreiranja: nedelja, 05 novembar 2023

sednica 60 tacakaTransparentnost Srbija uputila je inicijative predsedniku Skupštine Srbije i svim poslanicima, njih 142, koji su glasali da se objedini rasprava o 60 tačaka na poslednjoj sednici, da u skladu sa Kodeksom ponašanja narodnih poslanika obrazlože tu odluku.

U prvoj inicijativi se pozivaju da objavljive dokumenta i činjenice na osnovu kojih je predsednik podneo, a 142 poslanika podržali, predlog da se objedini rasprava o Predlogu zakona o posebnim postupcima radi realizacije EXPO 2027 i preostalih 59 tačaka dnevnog reda.

Druga inicijativa se odnosi na obrazloženje odluke da se predloži i podrži objedinjavanje rasprave o Predlogu izmena i dopuna zakona o planiranju i još 25 tačaka dnevnog reda.

U dopisima je TS ukazala da Poslovnik skupštine predviđa mogućnost da parlament „odluči da obavi zajednički načelni pretres o više predloga zakona koji su na dnevnom redu iste sednice, a međusobno su uslovljeni ili su rešenja u njima međusobno povezana, s tim što se odlučivanje o svakom predlogu obavlja posebno.“

Kodeks ponašanja narodnih poslanika propisuje obavezu narodnog poslanika ''.... da na javno izrečen zahtev obrazloži razloge za svoje postupanje i za odluku za koju se zalaže i navede sve činjenice i okolnosti na kojima su postupak i odluka zasnovani.''

S obzirom na to da su inicijative objavljene na sajtu TS, smatraju se javno izrečenim zahtevima i TS očekuje odgovor, odnosno obrazloženje, od poslanika.