Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Dve godine

Datum kreiranja: četvrtak, 20 mart 2014
Verica_BaracDve godine od smrti Verice Barać navršava se 19. marta (http://goo.gl/xTyPYK). Tim povodom treba podsetiti da je, na žalost, tek nakon njene smrti konačno došlo na red razmatranje pojedinih istaknutih izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije kojim je ona predsedavala, da su saopšteni delimični i zbirni rezultati (umesto svakog pojedinačno) o utvrđenim zloupotrebama, ali i da je razmatranje jednog od slučajeva (izveštaj o medijima) ostalo za sada bez rezultata, kako na nivou ispitivanja konkretnih navoda, tako i na nivou otklanjanja sistemskih rešenja. Naprotiv, do sada predstavljani nacrti izmena medijskih propisa nisu obezbeđivali da u potpunosti bude vidljiva vlasnička struktura medija i da budu javni drugi podaci koji su od značaja za potencijalni uticaj na uređivačku politiku (podaci o većim finansijerima medija). Na žalost, izgleda da nismo izvukli prave pouke ni iz ponašanja prethodnih Vlada prema izveštajima Saveta. I danas, kao i pre nekoliko godina, imamo čestu pojavu da se dokumenti o velikim infrastrukturnim projektima i poslovanju države tretiraju kao tajna.