Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Hapšenje Šarića

Datum kreiranja: četvrtak, 20 mart 2014

sarichapsenjeHapšenje nekoga ko je optužen za teška krivična dela, kao što je slučaj sa Darkom Šarićem, nakon dugotraje međunarodne potrage, svakako je značajna vest. Može li ova vest biti u nekoj vezi sa borbom protiv korupcije?

Glavni predmet optužbi protiv Šarića je trgovina drogom, a sporedni pranje novca koji je na taj način zarađen (između ostalog i kroz ulaganja u Srbiji). Veza sa korupcijom može biti najmanje dvojaka. Prvi mogući oblik povezanosti javlja se kod ulaganja optuženog u Srbiji i pitanje koje se neminovno javlja tim povodom - da li je u Srbiji moguće izvršiti ulaganja tog obima i proći kontrolne mehanizme za sprečavanje pranja novca a pri tom ne biti na neki način u vezi sa donosiocima odluka na političkom nivou ili makar sa visoko rangiranim državnim službenicima?

Drugi mogući oblik povezanosti je pitanje očuvanja tajnosti podataka o istražnim radnjama - da li je bilo korupcije radi saznanja podataka o potrazi za optuženim ili ometanja istrage na drugi način? Pošto je već veoma mnogo stvari iznošeno u medijima koje govore o mogućoj korupciji jedne ili druge vrste, sada je prava prilika da se one podrobno ispitaju, jer će u suprotnom javna scena ostati zagađena još jednom nerazjašnjenom aferom.

Na predstavljanju hapšenja su pored javnog tužioca učestvovali i političari, koji su na neki način bili uključeni u proces potrage. Kad je već tako, dobro je što se to, bilo namerom, bilo sticajem okolnosti, dogodilo nakon okončanja izborne kampanje.

Naravno, neke izjave sa predstavljanja rađaju potrebu za novim pitanjima, kada su već takvi operativni detalji izneti u javnost - npr. zbog čega je bilo potrebno da A. Vučić (verovatno u svojstvu koordinatora službi bezbednosti) naloži formiranje posebne radne grupe u BIA radi "lociranja i hapšenja Darka Šarića", što je "bilo preduslov" za ovo hapšenje (to jest, zbog čega takva grupa i inače ne bi bila formirana ranije za jedan ovako značajan posao).