Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Novi uslovi

Datum kreiranja: četvrtak, 20 mart 2014
airserbiaIz nove najave za objavljivanje ugovora Vlade sa Etihadom, ovaj put od strane ministra saobraćaja, dobili smo novi "uslov" - "završetak upisa vlasništva". Naravno, "upis vlasništva", kao ni prethodno najavljena "sednica nadzornog odbora" ni po jednom osnovu ne mogu biti osnov ili razlog da se ugovor objavi ili ne. 

Objavljivanje ugovora kojima se raspolaže javnom imovinom trebalo bi da postane i dobar običaj i zakonska obaveza. Sve i da toga nema, Air Serbia ima obavezu da postupa po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, a tu obavezu je prekršilo više puta - i time što je zahtev TS ovo preduzeće neosnovano odbilo, i time što nakon poništenja tog rešenja od strane Poverenika nije u zakonskom roku od 15 dana dostavilo TS kopije dokumenata ili donelo rešenje kojim se (evetnualno) u neki deo ugovora uskraćuje pristup.