Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Uvod u lokalne izbore počeo prekršajima

Datum kreiranja: ponedeljak, 30 oktobar 2023

Informacije o tome da su čelnici oko 70 gradova i opština podneli ostavke, usled čega im je prestao mandat, ne mogu se pronaći na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije. To znači da su skupštine ovih gradova i opština prekršile zakonsku obavezu. Još veći problem predstavlja činjenica da nije jasno definisano šta se smatra „tekućim i neodložnim poslovima“ koje mogu da obavljaju gradonačelnici u ostavci i privremeni organi koji će ih uskoro zameniti, što širom otvara prostor za vođenje funkcionerske kampanje.

Građani Srbije još uvek ne znaju pouzdano ni u kojim sve opštinama će biti održani prevremeni lokalni izbori, nakon što su gradonačelnici i predsednici opština poslednjih dana septembra podneli ostavke, već se isključivo na osnovu medijskih navoda spekuliše da je reč o oko 70 JLS. Na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi i statuta, mandat gradonačelnika prestaje momentom podnošenja ostavke, ali nije propisana obaveza da se ta informacija objavi, već samo da predsednici lokalnih skupština o tome obaveštavaju odbornike na prvoj narednoj sednici. U praksi, skupštinske sednice nakon toga uglavnom nisu ni zakazivane, već se čeka istek roka od 30 dana nakon kojeg je moguće raspisivanje prevremenih izbora.

S druge strane, na osnovu Zakona o sprečavanju korupcije, nesumnjivo postoji obaveza da organ koji bira funkcionera (u ovom slučaju skupština grada ili opštine) u roku od 15 dana od prestanka mandata obavesti Agenciju za sprečavanje korupcije. Za propuštanje tog roka zaprećena je novčana kazna od 100 do 150 hiljada dinara za odgovorno lice. Na osnovu odgovora koji je Transparentnost Srbija dobila od Agencije, dostavljeni podaci o prestanku funkcije su uneti, a uvidom u registar funkcionera smo utvrdili da na spisku funkcionera kojima je prestao mandat tokom septembra i oktobra nema ni jednog čelnika lokalne samouprave. 

Gradonačelnici i predsednici opština koji su podneli ostavke, na osnovu zakona, nastavljaju da vrše svoje dužnosti do izbora novih, odnosno do imenovanja privremenog organa, ali to ne menja činjenicu da im je mandat prestao. Podnošenjem ostavke gradonačelnika, mandat po sili zakona prestaje i njihovim zamenicima kao i članovima gradskih i opštinskih veća.  Oni su sada vršioci dužnosti koji smeju da obavljaju samo tekuće i neodložne poslove. Međutim, šta se smatra tekućim i neodložnim poslovima gradonačelnika u ostavci nije propisano, a isti problem se javlja i kod ovlašćenja privremenih organa. Stoga se može očekivati da će pod „tekuće i neodložne poslove“ biti podveden veliki broj promotivnih aktivnosti tokom predstojeće izborne kampanje, što će TS pratiti u okviru monitoringa funkcionerske kampanje.