Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Sumnje u zloupotrebe ostale neispitane

Datum kreiranja: četvrtak, 01 oktobar 2015

Transparentnost Srbija (deo mreže Transparency International) sa žaljenjem konstatuje da će  sledeće nedelje po svoj prilici nastupiti zakonska zastarelost uslučaju sumnje na korupciju u kome čak ni navodi iz sudske presude nisu bili dovoljan osnov tužilaštvu za pokretanje krivičnog postupka.

Tužilaštvo je gotovo deset godina odbijalo da postupi po krivičnim prijavama građevinskog inspektora Zorana Jovanovića koji je izneo sumnju na zloupotrebu ovlašćenja i nenamensko trošenje sredstava grada Novog Sada (najmanje 2 miliona dinara). Jovanović je ostao bez posla zato što je odbio da potpiše zaključke o troškovima kojima bi opravdao već neosnovano izvršenu isplatu iz budžeta Grada. 

Inspektor je, naime, vodio tri slučaja uklanjanja bespravno podignutih objekata. U jednom slučaju je bilo angažovano preduzeće radi „prinudnog izvršenja”. Iako je prinudno rušenje zaista izvedeno samo u jednom slučaju, troškovi su isplaćeni za sva tri. Čak i tom prilikom, troškovi su bili uvećani preko stvarne vrednosti. Novac je isplaćen bez donetog zaključka o troškovima, a inspektor Jovanović nije podlegao pritiscima pretpostavljenih da zaključke o (nepostojećim) troškovima naknadno donese. Predmeti su mu oduzeti, a kao odmazda, protiv njega je pokrenut disciplinski postupak koji se završio otpuštanjem sa posla 2005. godine.

Usledio je radni spor pred sudom, koji je i dalje u toku. U jednoj od presuda, novosadski Apelacioni sud je (novembra 2013), potvrdio da nije bilo «prinudnog izvršenja» u dva predmeta dok u trećem troškovi nisu ispravno obračunati. To je praktično bila optužba protiv Jovanovićevih bivših šefova - da su izvršili isplatu sredstava za nešto čega nije bilo, te da su time oštetili budžet Grada Novog Sada.

Međutim, ni ovakvo utvrđeno činjenično stanje u jednom sudskom predmetu nije bilo dovoljno za Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu da ponovo razmotri ranije odbačene krivične prijave koje je gospodin Zoran Jovanović podneo još 2006. godine. Te krivične prijave Jovanović je potkrepio presudom i zapisnikom budžetske inspekcije iz oktobra 2013. kojim su konstatovani brojni propusti u vezi sa pomenutim postupcima. Krivične prijave su podnete protiv načelnice, zamenika načelnice i glavnog građevinskog inspektora iz Odeljenja za građevinsku inpekciju pri Gradskoj upravi za inspekcijske poslove grada Novog Sada, lica odgovornog za izvođenje radova iz Javno-komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora ,,Stan’’ iz Novog Sada i odgovornog lica koje je predstavljalo nadzorni organ, JP ,,Zavod za izgradnju grada Novi Sad’’. 

Transparentnost Srbija je  pratila ovaj slučaj od kad se Zoran Jovanović obratio našem pravnom savetovalištu (ALAC) 2007. godine, a početkom 2015. je pozvala Više tužilaštvo u Novom Sadu da reaguje. Ovo tužilaštvo je u aprilu izvestilo našu organizaciju da je navode  pritužbe ocenilo osnovanim i da je naložilo da se utvrdi da li postoji osnov za krivično gonjenje. Dva meseca kasnije, g. Jovanović je dobio od Osnovnog tužilaštva dopis da su nakon izvršenih provera utvrdili da nema osnova za pokretanje postupka!

Transparentnost je sada zatražila od Osnovnog tužilaštva obrazloženo rešenje o odbacivanju krivične prijave, kako bi se videlo na osnovu čega su zaključili da nema krivične odgovornosti. Od Višeg tužilaštva u Novom Sadu smo zatražili informaciju o rezultatima provera koje su naložili, u vezi sa postupanjem Osnovnog tužilaštva. Konačno, od Republičkog javnog tužilaštva, Odeljenja za borbu protiv korupcije, tražili smo informacije o proverama u vezi sa postupanjem Osnovnog i Višeg tužilaštva u Novom Sadu. Ti podaci će možda pomoći da se utvrdi koja institucija je ,,zatajila’’ u ovom slučaju, ali ne i da se ozbiljne sumnje u zloupotrebe ispitaju, niti da se nadoknadi eventualno počinjena šteta. 

Građevinski inspektor g. Jovanović je bio dovoljno hrabar da pored borbe za svoja prava pokuša da uradi nešto i za interes svoga grada, ali za to nije nagrađen onako kako se moglo očekivati- da će ozbiljna sumnja u postojanje krivične odgovornosti gradskih funkcionera i službenika biti ispitana pred sudom. Ostaje da se nadamo da će ovaj slučaj makar poslužiti za primer i da ni jedan budući ,,uzbunjivač’’ neće biti na sličan način obeshrabren u svom građanskom i demokratskom aktivizmu.

Transparentnost – Srbija, 1. oktobra 2015 

Dodatni detalji o ovom slučaju, na stranici Inicijative i analize, u dokumentu "Slucaj gradjevinskog inspektora iz novog sada decembar 2014.doc"