Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Očekuju se godišnji finansijski izveštaji stranaka

 

Transparentnost – Srbija podseća da danas ističe rok za predaju godišnjih finansijskih izveštaja političkih subjekata. Obavezu da ove izveštaje dostave Agenciji za borbu protiv korupcije ima 91 registrovana politička stranka ali i veliki broj koalicija i grupa građana koje su osvojile odbornička mesta u skupštinama gradova i opština. Naglašavamo da je nepodnošenje izveštaja prekršaj za koji je propisana novčana kazna i uskraćivanje budžetskih dotacija u narednoj godini.

 

Poseban značaj ovih izveštaja ogleda se u tome što se može očekivati da bace dodatno svetlo i na troškove izborne kampanje, koji se još uvek kontrolišu. Naime, za gotovo polovinu troškova kampanje na majskim izborima krajnji izvor finansiranja je ostao nepoznat, bilo zato što su troškovi finansirani iz kredita ili zato što nisu izmireni. Očekujemo da će javnost saznati da li su ti troškovi plaćeni u međuvremenu i iz kojih izvora.

 

Transparetnost – Srbija smatra da Agencija za borbu protiv korupcije i Državna revizorska institucija treba da provere tačnost godišnjih finansijskih izveštaja, jer pojedini podaci iz ranijih izveštaja, koji nisu proveravani, stvaraju sumnju u njihovu verodostojnost[1]. Podsećamo da, prema preliminarnim nalazima Transparentnosti Srbija iz jula 2012. godine, gotovo polovina registrovanih političkih stranaka  nije na vreme dostavila godišnje finansijske izveštaje za 2011., da su ukupni prijavljeni rashodi bili oko 900 miliona dinara i da je 70% prijavljenih troškova plaćeno iz budžetskih dotacija[2]. Uz finansijske izveštaje stranke su obavezne da dostave i spisak lica od kojih su primili priloge vrednije od prosečne mesečne zarade u Republici (oko 40.000 dinara). Budući da su stranke imale obavezu da podatke o takvim davaocima priloga objave u roku od 8 dana od prijema na svom veb-sajtu, podaci iz godišnjih finansijskih izveštaja će pružiti odgovor i na pitanje koje su stranke ovu obavezu ispunile. Transparentnost – Srbija je nedavno objavila podatke o tome koje političke stranke su objavile imena donatora na veb-sajtu[3].

 

Transparentnost – Srbija

 

15. april 2013.

 

 [2] U izveštajima za 2011. bile su naročito uočljive velike i neočekivane disproporcije u pojedinim vrstama troškova među strankama slične veličine, koje se mogu povezati sa činjenicom koliko stranka dobija sredstava iz budžeta.