Business Joomla Themes by Justhost Reviews

U okviru projekta, TS je prikupljala, analizirala i promovisala zaključke o najznačajnijim troškovima političkih stranaka i kandidata u kampanji za beogradske izbore 2014 godine, (zlo)upotrebama javnih funkcija i javnih resursa za stranačke promocije i celokupnoj implementaciji pravila o finansiranju kampanje.

Opšti cilj projekta bio je da se olakša sprovođenje pravila o finansiranju kampanje za gradske izbore u Beogradu 2014. i da se spreči zloupotreba javnih resursa za potrebe kampanje.

Pojedinačni ciljevi projekta su:

1. procena nivoa i vrste finansiranja kampanje svakog političkog subjekta koji učestvuje na izborima

2. procena uticaja izborne kampanje na aktivnosti državnih organa i javnih funkcionera, uključujući i potencijalne zloupotrebe javnih resursa

3. informisati relevantne državne institucije (naročito Agenciju za borbu protiv korupcije), nacionalne i međunarodne aktere i građane o nalazima i preporukama TS kako da se reše identifikovani problemi.

 

MATERIJAL:

 

Projekat je omogućen podrškom američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) kroz Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast i ne mora neophodno odslikavati stavove USAID ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

 

usaid_srbija

Naslov Datum kreiranja
Monitoring finansiranja izborne kampanje 2014 19 mart 2014
Prikaz #