Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Okrugli sto - Svrsishodnost trošenja javnih sredstava

Transparentnost Srbija (ogranak međunarodne mreže Transparency International) organizovala je danas okrugli sto "Svrsishodnost trošenja javnih sredstava", na kome je uz učešće predstavnika Državne revizorske institucije, Agencije za borbu protiv korupcije i Uprave za javne nabavke raspravljano o efektima revizije svrsishodnosti, šta će u praksi značiti izveštaji o reviziji svrsishodnosti i da li će biti moguće sankcionisati slučajeve u kojima je utvrđeno da javna sredstva nisu korišćena svrsishodno.

Okrugli sto je organizovan u saradnji sa Agencijom US za međunarodni razvoj (USAID) - Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA) u okviru projekta „Monitoring sankcionisanja kršenja antikorupcijskih propisa“.

Detaljnije u prilogu:

osto